STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 18/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 14 06/04/2018
2 244 /KH-CĐXD Kế hoạch hành động CĐXDVN thực hiện Nghị quyết HN lần thứ 6 BCH TW khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới 30/03/2018
3 207/HD-CĐXD Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma tuý, HIV/AIDS và mại dâm trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2018 20/03/2018
4 188/KH-CĐXD Kế hoạch Tổ chức Tháng Công nhân năm 2018 09/03/2018
5 187/CĐXD-TG Tổ chức xét chọn và đề nghị trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III năm 2018 08/03/2018
6 187/CĐXD-TG Hướng dẫn tổ chức xét chọn và trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần III năm 2018 08/03/2018
7 180/HD-CĐXD Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018 07/03/2018
8 179/HD-CĐXD Hướng dẫn tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và các cấp công đoàn chào mừng Đại hội XIII CĐXDVN và Đại hội XII CĐVN 07/03/2018
9 181/HD-CĐXD Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2018 07/03/2018
10 146/CĐXD-TG Thực hiện việc may, mặc áo đồng phục Công đoàn Việt Nam 27/02/2018
11 08/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức xét chọn và trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III năm 2018 23/02/2018
12 89 /KH-UBKT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN NĂM 2018 30/01/2018
13 66/CĐXD-TG Áp dụng mức tiền thưởng cho các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2017 19/01/2018
14 40/HD-CĐXD Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2018 12/01/2018
15 Biểu mẫu 1 Công tác nữ công: Mẫu báo cáo 6 tháng đầu năm 12/01/2018