STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 433/CĐXD-UBKT Đôn đốc công tác kiểm tra, giám sát các tháng cuối năm 2019 22/08/2019
2 364/CĐXD-TG Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 27/06/2019
3 /HD-CĐXD Hướng dẫn tổ chức các hoạt động vì biển, hải đảo Việt Nam và vì môi trường năm 2019 18/06/2019
4 349 /KH-CĐXD Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp 14/06/2019
5 346/HD-CĐXD Hướng dẫn triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2019 13/06/2019
6 829/TLĐ Triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi 05/06/2019
7 .../CĐXD-UBKT Yêu cầu báo cáo số lượng, chất lượng UV UBKT CĐ các cấp 28/05/2019
8 Biểu mẫu Mẫu biểu kèm theo báo cáo số lượng, chất lượng UV UBKT CĐ các cấp 28/05/2019
9 317/CĐXD - TG Hướng dẫn về việc xét đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo 28/05/2019
10 19/KH-HĐTĐKT Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 24/05/2019
11 293/CĐXD-TG Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong CNVCLĐ năm 2019 20/05/2019
12 01 Dự thảo Bộ luật lao động 14/05/2019
13 38/2019/NĐ-CP QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 09/05/2019
14 Mẫu bc Các mẫu báo cáo của ban Tổ chức 07/05/2019
15 248 /KH-CĐXD Kế hoạch giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo nhiệm kỳ 2018-2023 25/04/2019