STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 89 /KH-UBKT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN NĂM 2018 30/01/2018
2 66/CĐXD-TG Áp dụng mức tiền thưởng cho các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2017 19/01/2018
3 40/HD-CĐXD Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2018 12/01/2018
4 Biểu mẫu 1 Công tác nữ công: Mẫu báo cáo 6 tháng đầu năm 12/01/2018
5 Biểu mẫu 2 Công tác nữ công: Mẫu đăng ký thi đua GVN-ĐVN 12/01/2018
6 Biểu mẫu 3 Công tác nữ công: Mẫu báo cáo năm 12/01/2018
7 Biểu mẫu 4 Công tác nữ công: Mẫu biểu số liệu kèm theo báo cáo năm 12/01/2018
8 67/TLĐ Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa TLĐLĐVN với VNPOST 11/01/2018
9 2106/QĐ-TLĐ Ban hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn 28/12/2017
10 05/CT-BXD Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng”. 22/12/2017
11 859/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018 11/12/2017
12 855/CĐXD-TG Cung cấp ảnh, phim tư liệu giai đoạn 2013-2018 08/12/2017
13 141/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 07/12/2017
14 1926/TLĐ Gia hạn thỏa thuận ký ngày 24/9/2016 giữa TLĐLĐVN và CTCP Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim 28/11/2017
15 794/CĐXD-TG Hướng dẫn khen thưởng hoạt động công đoàn năm 2017 và các mẫu đề nghị khen thưởng 21/11/2017