STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 169/CDXD-TG Lựa chọn sản phẩm tham gia Chương trình Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam lần thứ II năm 2017 23/03/2017
2 170/HD-CDXD Hướng dẫn thực hiện chủ đề năm 2017 năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn 23/03/2017
3 171/KH-CĐXD Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng trong CNVCLĐ chào mừng các ngày lễ lớn năm 2017 và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội CĐXDVN lần thứ XIII, ĐH XII CĐVN 23/03/2017
4 11/NQ-BCH Nghị quyết lần thứ 10 BCH TLĐLĐVN (khóa XI) 17/03/2017
5 301/TLĐ ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2017-2022 13/03/2017
6 238/HD-TLĐ Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2017 trong CB,ĐV,CNVCLĐ 01/03/2017
7 98/HD-CĐXD Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 15/02/2017
8 166/TLĐ Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn và các đối tác về Phúc lợi cho đoàn viên 14/02/2017
9 76/HD-CĐXD Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 08/02/2017
10 132/HD-TLĐ Một số nội dung thực hiện Kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28/11/2016 về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 07/02/2017
11 134/HD-TLĐ Hướng dẫn công tác nhân sự ban chấp hành tại đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 07/02/2017
12 46/KH-UBKT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN NĂM 2017 23/01/2017
13 29/CĐXD-TG Hướng dẫn bình chọn điển hình tiên tiến 2017 18/01/2017
14 007/CĐXD-TG Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2017 05/01/2017
15 1993/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức đại hội Công đoàn các cấp 30/12/2016