STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 230/KH-CĐXD Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của ĐV, NLĐ" bắt đầu thi từ 10/5/2024 07/05/2024
2 221/HD-CĐXD Hướng dẫn về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2024 03/05/2024
3 221/HD - CĐXD Tài liệu về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2024 03/05/2024
4 196 /KH-CĐXD Kế hoạch phát triển đoàn viên công đoàn năm 2024 19/04/2024
5 191/HD-CĐXD Cuộc thi trực tuyến CNVCLĐ tìm hiểu về công tác ATVSLĐ 17/04/2024
6 171/CĐXD-CSPL Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa CĐXDVN và CTCP TM Viglacera 03/04/2024
7 146/KH-CĐXD Kế hoạch đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn giai đoạn 2023 - 2028 20/03/2024
8 12/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024 05/03/2024
9 615/Kh-CĐXD Kế hoạch tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 14/11/2023
10 VK Văn kiện Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam 31/10/2023
11 TOC BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, THÀNH LẬP CĐCS 18/10/2023
12 228/QĐ-AIDS Hướng dẫn phòng, chống HIV/AIDS cho công nhân lao động 23/08/2023
13 245/HD-CĐXD Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam 15/05/2023
14 245/HD-CĐXD Dự thảo 3- Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) 15/05/2023
15 170/KH-CĐXD Truyền thông các hoạt động của công đoàn trong Tháng Công nhân năm 2023 11/04/2023