STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 760/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019 12/12/2018
2 244 /KH-CĐXD Kế hoạch hành động CĐXDVN thực hiện Nghị quyết HN lần thứ 6 BCH TW khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới 30/03/2018
3 859/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018 11/12/2017
4 356 /KH-CĐXD Thực hiện Nghị quyết 10b/NQ-BCH ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về Nâng cao hiệu quả công tác pháp luật của tổ chức công đoàn trong tình hình mới 03/07/2017
5 46/KH-UBKT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN NĂM 2017 23/01/2017
6 783/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 30/12/2016
7 595/KH-CĐXD Kế hoạch chăm lo cho đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức, lao động trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017 25/10/2016
8 115/KH-CĐXD Kế hoạch triển khai “Năm phát triển đoàn viên” 01/03/2016
9 109/KH-UBKT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN NĂM 2016 29/02/2016
10 107/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức Hội thi Cán bộ công đoàn giỏi toàn quốc ngành Xây dựng năm 2016 29/02/2016
11 04/KH-TLĐ Kế hoạch triển khai “Năm phát triển đoàn viên” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 22/01/2016
12 703 /KH-CĐXD Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn 06/10/2015
13 683 /KH-CĐXD Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 5b/NQ-BCH ngày 08/7/2005 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa IX) 29/09/2015
14 Số: 869/KH-CĐXD Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị ; Luật Tiếp công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính Phủ 16/12/2014
15 Số 767/KH-CĐXD Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị 20/10/2014