Tìm kiếm 
 
 
Ban Chấp hành khóa XII (Cập nhật tháng 6 năm 2016)
 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thuỷ Lệ
Ngày sinh: 15-6-1969
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tháng 7/2016)
- Ủy viên Ban cán sự đảng BXD (Tháng 7/2016)
- Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam (Tháng 5/2016)

c2473a7c1_image006.jpg

Đồng chí: Đỗ Văn Quảng
Ngày sinh: 06-10-1972
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Đồng chí: Phạm Xuân Hải
Ngày sinh: 03-4-1964
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam (Tháng 1/2015)
5962344e8_image008.jpg
Đồng chí: Vũ Ngọc Chính
Ngày sinh: 28-5-1965
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam (Tháng 1/2017)
- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Công đoàn Xây dựng Việt Nam (Tháng 7/2016)
c43d587bd_image014.jpg
Đồng chí: Đặng Ngọc Điệp
Ngày sinh: 04-02-1968
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Trưởng ban Tổ chức, Công đoàn Xây dựng Việt Nam
f8e9a683d_image058.jpg

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Huyền

Ngày sinh: 12-8-1976

Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Chánh Văn phòng Công đoàn Xây dựng Việt Nam

628b95010_image022.jpg
Đồng chí: Phan Văn Chính
Ngày sinh: 20-9-1969
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Trưởng Văn phòng đại diện CĐXDVN khu vực phía Nam
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)
b03673ab0_image024.jpg
Đồng chí: Phạm Minh Đức
Ngày sinh: 22-3-1966
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam


Đồng chí: Đào Minh Thông
Ngày sinh: 
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam (Tháng 7/2017)
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama)
 
d3c057bf5_image016.jpg
Đồng chí: Trần Thị Lựu
Ngày sinh: 13-3-1963
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
-
9de4fd5e8_image020.jpg
Đồng chí: Phạm Văn Quản
Ngày sinh: 27-5-1965
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Sông Đà
96e21b682_image028.jpg
Đồng chí: Nguyễn Quý Tuấn
Ngày sinh: 07-8-1965
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Viglacera - CTCP

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Điệp
Ngày sinh: 21-2-1959
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex)
02e089878_image030.jpg
Đồng chí: Bùi Anh Đức
Ngày sinh: 15-11-1971
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Ninh
5f4d5e707_image032.jpg

Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hương

Ngày sinh: 01-01-1981

Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam (7/2016)

- Trưởng ban Tài chính, Công đoàn Xây dựng Việt Nam

977dcf042_image036.jpg

Đồng chí: Lê Hồng Phong

Ngày sinh: 29-11-1975

Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Phó Trưởng ban Chính sách pháp luật, Công đoàn Xây dựng Việt Nam

710869aee_image038.jpg

Đồng chí: Đào Thị Hồng Thúy

Ngày sinh: 10-10-1973

Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Trưởng ban Nữ công, Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam

9e65853db_image040.jpg

Đồng chí: Đỗ Đức Thược

Ngày sinh: 29-12-1958

Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Trưởng ban Chính sách - Pháp luật, Công đoàn Xây dựng Việt Nam

 

Đồng chí: Dương Đức Cường

Ngày sinh: 13 - 4 -1971

Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam (tháng 7/2016)

- Trưởng Ban Tuyên giáo Công đoàn Xây dựng Việt Nam

                                                   

Đồng chí: Ngô Tiến Thắng

Ngày sinh: 26 - 3 -1979

Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam (tháng 7/2016)

- Phó Trưởng Ban Tổ chức Công đoàn Xây dựng Việt Nam

ae58be8a3_image078.jpg

Đồng chí: Lê Ngọc Cẩn

Ngày sinh: 08-6-1958

Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

20828c6d0_image090.jpg

Đồng chí: Dương Văn Danh

Ngày sinh: 10-2-1966

Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

393bf31cb_image064.jpg

Đồng chí: Vũ Văn Định

Ngày sinh: 03-5-1964

Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCo.
339440d1c_image050.jpg

Đồng chí: Lê Hải Đông

Ngày sinh: 02-3-1959

Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần - Tổng công ty Miền Trung
ce5acd6c2_image042.jpg

Đồng chí: Hà Mạnh Hoạt

Ngày sinh: 20-10-1963

Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Phó Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng

d2b4354e1_image052.jpg

Đồng chí: Tô Văn Huệ

Ngày sinh: 02-6-1958

Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng


Đồng chí: Lã Tuấn Hưng

Ngày sinh: 21/4/1973

Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Ngày sinh: 

Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam (Tháng 7/2017)

- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Cơ khí xây dựng (COMA)

 

73b1118f4_image054.jpg

Đồng chí: Phan Thị Mai Hương

Ngày sinh: 20-8-1968

Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Group)

e5911e322_image068.jpg

Đồng chí: Vũ Thị Lê

Ngày sinh: 05-6-1966

Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 (FiCO)

f96f06318_image044.jpg

Đồng chí: Trần Hồng Mai

Ngày sinh: 28-8-1957

Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng

(đã nghỉ chế độ)

903055878_image034.jpg

Đồng chí: Nguyễn Đình Khải

Ngày sinh: 01-10-1962

Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng (Licogi)

ecbdeaaad_image060.jpg

Đồng chí: Thiều Quang Quyến

Ngày sinh: 03-10-1957

Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen)

(đã nghỉ chế độ)

8f0126d8b_image062.jpg

Đồng chí: Trần Mạnh Tần

Ngày sinh: 24-11-1958

Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1)

33ec15e16_image048.jpg

Đồng chí: Tạ Trọng Tấn

Ngày sinh: 27-11-1963

Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)

aedd4ac6d_image070.jpg

Đồng chí: Hoàng Văn Tuyến

Ngày sinh: 20-7-1967

Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Xây dựng Hà Nội

32e56df66_image066.jpg

Đồng chí: Lê Thị Thanh Vân

Ngày sinh: 30-01-1973

Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam (CTX Holdings) 

ecc09c39d_image080.jpg

Đồng chí: Phan Thanh Chung

Ngày sinh: 08-12-1963

Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội (Handico)

c15cd1d0c_image074.jpg

Đồng chí: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Ngày sinh: 15-8-1977

Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Nghệ An

0290717d3_image082.jpg

Đồng chí: Hoàng Văn Hồng

Ngày sinh: 15-9-1958

Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

(đã nghỉ chế độ)

2ce535a7b_image086.jpg

Đồng chí: Hoàng Đức Khánh

Ngày sinh: 04-01-1966

Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Thái Nguyên

bd304e0ba_image084.jpg

Đồng chí: Nguyễn Hoài Long

Ngày sinh: 04-4-1969

Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở Xây dựng Hải Dương

4fb92484f_image072.jpg

Đồng chí: Lê Thị Hậu Lộc

Ngày sinh: 13-9-1968

Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Lào Cai

228df3493_image056.jpg

Đồng chí: Nguyễn Văn Nam

Ngày sinh: 18-5-1963

Chức vụ, đơn vị công tác:- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Đà Nẵng


Đồng chí: Phan Văn Bảo

Ngày sinh: 15-08-1960

 Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội

  
 

Đồng chí: Trần Thị Thu Phương

Ngày sinh: 24/2/1977

 Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam (từ 3/11/2017)

- Phó Trưởng ban Chính sách pháp luật CĐXDVN 


 

Đồng chí: Lê Văn Cư

Ngày sinh: 1963

 Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam (từ 3/11/2017)

- Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng 
hud
Sông Đà
Vinaconex
vicem
lilama
vigracela
coma
hancorp
fico
licogi
viwaseen
cdxd4
baolaodong
baoxaydung
Bệnh viện Xây dựng
bvxd vtri
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỬA LÒ
Trung tâm Phục hồi Chức năng – Điều trị bệnh nghề
Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi Chức năng ngành Xây
rung tâm Điều dưỡng Phục hồi Chức năng Sầm Sơn