Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ sáu, 29/10/2021 | 01:40

Thứ sáu, 29/10/2021 | 01:40

Ban Chấp hành

Ban Chấp hành CĐXDVN khóa XIII nhiệm kỳ 2018-2023 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thuỷ Lệ
Ngày sinh: 15-6-1969
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
- Ủy viên Ban Cán sự đảng BXD 
- Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam
c2473a7c1_image006.jpg
Đồng chí: Đỗ Văn Quảng
Ngày sinh: 06-10-1972
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Đồng chí: Vũ Ngọc Chính
Ngày sinh: 28-5-1965
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Đồng chí: Phạm Xuân Hải
Ngày sinh: 03-4-1964
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam 

c43d587bd_image014.jpg
Đồng chí: Đặng Ngọc Điệp
Ngày sinh: 04-02-1968
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Trưởng ban Tổ chức, Công đoàn Xây dựng Việt Nam
f8e9a683d_image058.jpg
Đồng chí: Nguyễn Ngọc Huyền
Ngày sinh: 12-8-1976
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chánh Văn phòng Công đoàn Xây dựng Việt Nam
5f4d5e707_image032.jpg
Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày sinh: 01-01-1981
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Trưởng ban Tài chính, Công đoàn Xây dựng Việt Nam
628b95010_image022.jpg
Đồng chí: Phan Văn Chính
Ngày sinh: 20-9-1969
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Trưởng Văn phòng đại diện CĐXDVN khu vực phía Nam
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)
b03673ab0_image024.jpg
Đồng chí: Phạm Minh Đức
Ngày sinh: 22-3-1966
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam


Đồng chí: Đào Văn Thông
Ngày sinh: 14/01/1961
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama)

9de4fd5e8_image020.jpg
Đồng chí: Phạm Văn Quản
Ngày sinh: 27 - 5 - 1965
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Sông Đà

96e21b682_image028.jpg
Đồng chí: Nguyễn Quý Tuấn
Ngày sinh: 07-8-1965
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Viglacera - CTCP

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường
Ngày sinh: 24/11/1963
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex)


Đồng chí: Dương Đức Cường
Ngày sinh: 13 - 4 -1971
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Trưởng Ban Tuyên giáo Công đoàn Xây dựng Việt Nam
710869aee_image038.jpg
Đồng chí: Đào Thị Hồng Thúy
Ngày sinh: 10-10-1973
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Trưởng ban Nữ công, Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Công đoàn Xây dựng Việt Nam


977dcf042_image036.jpg
Đồng chí: Lê Hồng Phong
Ngày sinh: 29-11-1975
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Trưởng ban Chính sách pháp luậtCông đoàn Xây dựng Việt Nam
Đồng chí: Ngô Tiến Thắng
Ngày sinh: 26 - 3 -1979
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Phó Trưởng Ban Tổ chức Công đoàn Xây dựng Việt Nam
Đồng chí: Trần Thị Thu Phương
Ngày sinh: 24 - 2 - 1977
 Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Phó Trưởng ban Chính sách pháp luật CĐXDVN 
Đồng chí: Trần Thị Thi
Ngày sinh: 15/02/1975
 Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Phó Chánh Văn phòng CĐXDVN
d3c057bf5_image016.jpg
Đồng chí: Diệp Thị Thu Huyền
Ngày sinh: 19/8/1976
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch CĐ Cơ quan BXD

Đồng chí: Hoàng Anh
Ngày sinh: 06/11/1978
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng

Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Ngày sinh:08/7/1970 
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Cơ khí xây dựng (COMA)
Đồng chí: Phan Thị Mai Hương
Ngày sinh: 20-8-1968
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Group)
(Thôi Ban Chấp hành từ ngày 05/9/2020)
Đồng chí: Vũ Thị Lê
Ngày sinh: 05-6-1966
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 (FiCO)
Đồng chí: Nguyễn Đình Khải
Ngày sinh: 01-10-1962
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng (Licogi)
Đồng chí: Vũ Thị Tố Tâm
Ngày sinh: 07/6/1975
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1)
Đồng chí: Đặng Hồng Quang
Ngày sinh: 4/3/1977
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)
Đồng chí: Hoàng Văn Tuyến
Ngày sinh: 20-7-1967
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
Đồng chí: Phan Thanh Chung
Ngày sinh: 08-12-1963
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội (Handico)
Đồng chí: Lê Văn Cư
Ngày sinh: 1963
 Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng 
Đồng chí: Trương Công Bằng
Ngày sinh: 09/12/1978
 Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Phó Hiệu trưởng trường ĐHXD miền Tây
Đồng chí: Ngô Trọng Tuyến
Ngày sinh: 01/6/1971
 Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch CĐ trường CĐN Việt Xô số 1
Đồng chí: Nguyễn Đức Toàn
Ngày sinh: 29/11/1978
 Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch CĐ trường ĐHKT thành phố HCM
Đồng chí: Hoàng Thị Ngọc Hải
Ngày sinh: 27/3/1979
 Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch CĐ TCty miền Trung -CTCP
Đồng chí: Nguyễn Văn Thanh
Ngày sinh: 13/7/1973
 Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch CĐ TCty CPSông Hồng
Đồng chí: Bùi Việt Trung
Ngày sinh: 16/11/1976
 Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch CĐ TCty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam
02e089878_image030.jpg
Đồng chí: Bùi Anh Đức
Ngày sinh: 15-11-1971
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam.
- Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Ninh
Đồng chí: Lê Thị Hậu Lộc
Ngày sinh: 13-9-1968
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Lào CaiPhát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 9
  • 9
  • 4
  • 8
  • 0
  • 9
  • 8
lên đầu trang