Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ ba, 22/05/2018 | 16:55

Thứ ba, 22/05/2018 | 16:55

Ban Chấp hành

Ban Chấp hành khóa XII (Cập nhật tháng 6 năm 2016)

Đồng chí: Nguyễn Thị Thuỷ Lệ
Ngày sinh: 15-6-1969
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tháng 7/2016)
- Ủy viên Ban cán sự đảng BXD (Tháng 7/2016)
- Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam (Tháng 5/2016)
c2473a7c1_image006.jpg
Đồng chí: Đỗ Văn Quảng
Ngày sinh: 06-10-1972
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam
Đồng chí: Phạm Xuân Hải
Ngày sinh: 03-4-1964
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam (Tháng 1/2015)
5962344e8_image008.jpg
Đồng chí: Vũ Ngọc Chính
Ngày sinh: 28-5-1965
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam (Tháng 1/2017)
- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Công đoàn Xây dựng Việt Nam (Tháng 7/2016)
c43d587bd_image014.jpg
Đồng chí: Đặng Ngọc Điệp
Ngày sinh: 04-02-1968
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Trưởng ban Tổ chức, Công đoàn Xây dựng Việt Nam
f8e9a683d_image058.jpg
Đồng chí: Nguyễn Ngọc Huyền
Ngày sinh: 12-8-1976
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chánh Văn phòng Công đoàn Xây dựng Việt Nam
628b95010_image022.jpg
Đồng chí: Phan Văn Chính
Ngày sinh: 20-9-1969
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Trưởng Văn phòng đại diện CĐXDVN khu vực phía Nam
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)
b03673ab0_image024.jpg
Đồng chí: Phạm Minh Đức
Ngày sinh: 22-3-1966
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam


Đồng chí: Đào Minh Thông
Ngày sinh: 
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam (Tháng 7/2017)
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama)

d3c057bf5_image016.jpg
Đồng chí: Trần Thị Lựu
Ngày sinh: 13-3-1963
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 

9de4fd5e8_image020.jpg
Đồng chí: Phạm Văn Quản
Ngày sinh: 27 - 5 - 1965
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Sông Đà

96e21b682_image028.jpg
Đồng chí: Nguyễn Quý Tuấn
Ngày sinh: 07-8-1965
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Viglacera - CTCP
Đồng chí: Nguyễn Ngọc Điệp
Ngày sinh: 21-2-1959
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex)
02e089878_image030.jpg
Đồng chí: Bùi Anh Đức
Ngày sinh: 15-11-1971
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Ninh
5f4d5e707_image032.jpg
Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày sinh: 01-01-1981
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam.
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam (7/2016)
- Trưởng ban Tài chính, Công đoàn Xây dựng Việt Nam
977dcf042_image036.jpg
Đồng chí: Lê Hồng Phong
Ngày sinh: 29-11-1975
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Phó Trưởng ban Chính sách pháp luậtCông đoàn Xây dựng Việt Nam
710869aee_image038.jpg
Đồng chí: Đào Thị Hồng Thúy
Ngày sinh: 10-10-1973
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Trưởng ban Nữ công, Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam
9e65853db_image040.jpg
Đồng chí: Đỗ Đức Thược
Ngày sinh: 29-12-1958
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Trưởng ban Chính sách - Pháp luật, Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Đồng chí: Dương Đức Cường
Ngày sinh: 13 - 4 -1971
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam (tháng 7/2016)
- Trưởng Ban Tuyên giáo Công đoàn Xây dựng Việt Nam
Đồng chí: Ngô Tiến Thắng
Ngày sinh: 26 - 3 -1979
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam (tháng 7/2016)
- Phó Trưởng Ban Tổ chức Công đoàn Xây dựng Việt Nam
Đồng chí: Lê Ngọc Cẩn
Ngày sinh: 08-6-1958
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Đồng chí: Dương Văn Danh
Ngày sinh: 10-2-1966
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Đồng chí: Vũ Văn Định
Ngày sinh: 03-5-1964
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCo.
Đồng chí: Lê Hải Đông
Ngày sinh: 02-3-1959
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần - Tổng công ty Miền Trung
Đồng chí: Hà Mạnh Hoạt
Ngày sinh: 20-10-1963
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Phó Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng
Đồng chí: Tô Văn Huệ
Ngày sinh: 02-6-1958
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng

Đồng chí: Lã Tuấn Hưng
Ngày sinh: 21/4/1973
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Ngày sinh: 
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam (Tháng 7/2017)
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Cơ khí xây dựng (COMA)
Đồng chí: Phan Thị Mai Hương
Ngày sinh: 20-8-1968
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Group)
Đồng chí: Vũ Thị Lê
Ngày sinh: 05-6-1966
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 (FiCO)
Đồng chí: Trần Hồng Mai
Ngày sinh: 28-8-1957
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng
(đã nghỉ chế độ)

Đồng chí: Nguyễn Đình Khải
Ngày sinh: 01-10-1962
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng (Licogi)
Đồng chí: Thiều Quang Quyến
Ngày sinh: 03-10-1957
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen)
(đã nghỉ chế độ)

Đồng chí: Trần Mạnh Tần
Ngày sinh: 24-11-1958
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1)
Đồng chí: Tạ Trọng Tấn
Ngày sinh: 27-11-1963
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)
Đồng chí: Hoàng Văn Tuyến
Ngày sinh: 20-7-1967
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
Đồng chí: Lê Thị Thanh Vân
Ngày sinh: 30-01-1973
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam (CTX Holdings) 
Đồng chí: Phan Thanh Chung
Ngày sinh: 08-12-1963
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội (Handico)
Đồng chí: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 15-8-1977
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Nghệ An
Đồng chí: Hoàng Văn Hồng
Ngày sinh: 15-9-1958
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc
(đã nghỉ chế độ)

Đồng chí: Hoàng Đức Khánh
Ngày sinh: 04-01-1966
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Thái Nguyên
Đồng chí: Nguyễn Hoài Long
Ngày sinh: 04-4-1969
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở Xây dựng Hải Dương
Đồng chí: Lê Thị Hậu Lộc
Ngày sinh: 13-9-1968
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Lào Cai
Đồng chí: Nguyễn Văn Nam
Ngày sinh: 18 - 5 - 1963
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Đà Nẵng
Đồng chí: Phan Văn Bảo
Ngày sinh: 15-08-1960
 Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội
Đồng chí: Trần Thị Thu Phương
Ngày sinh: 24 - 2 - 1977
 Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam (từ 3/11/2017)
- Phó Trưởng ban Chính sách pháp luật CĐXDVN 
Đồng chí: Lê Văn Cư
Ngày sinh: 1963
 Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam (từ 3/11/2017)
- Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng 

  
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 0
  • 8
  • 1
  • 7
  • 2
  • 6
  • 5
lên đầu trang