Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ bảy, 22/06/2024 | 05:59

Thứ bảy, 22/06/2024 | 05:59

Thông tin tuyển dụng, đào tạo, doanh nghiệp, đơn vị ngành Xây dựng

Thông báo tuyển dụng công chức Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và cơ quan công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2024

Thông báo tuyển dụng công chức Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và cơ quan công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2024

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 8
  • 1
  • 1
  • 8
  • 1
  • 1
  • 4
lên đầu trang