STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 1064/LĐTBXH-QHLĐTL Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 25/03/2020
2 263/TLĐ Tăng cường triển khai thỏa thuận hợp tác và phát động truyền thông ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp 24/03/2020
3 134 /CĐXD-NC Hướng dẫn Công tác Bình đẳng giới, Dân số, Gia đình, Trẻ em năm 2020 24/03/2020
4 135/HD-CĐXD Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công đoàn Xây dựng Việt Nam 24/03/2020
5 133/KH-CĐXD Kế hoạch thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền 24/03/2020
6 122/KH-CĐXD Kế hoạch Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Xây dựng góp phần nâng cao năng suất lao động giai đoạn 2019-2023 19/03/2020
7 123/KH-CDXD Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của BCH TLĐLĐVN về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn 19/03/2020
8 1226-BXD-VP Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 19/03/2020
9 02/CT-BXD Phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng năm 2020 và kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 của ngành Xây dựng 19/03/2020
10 123 /KH–CĐXD Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn 19/03/2020
11 860/BHXH-BT Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 17/03/2020
12 118/CĐXD-TG Triển khai những giải pháp mới trong giai đoạn 2 của cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 12/03/2020
13 1133/BYT-MT Hướng dẫn Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động 09/03/2020
14 211/TLĐ Danh sách nhà sản xuất, đơn vị cung cấp các sản phẩm phòng chống dịch Covid-19 05/03/2020
15 07/CV-UBKT Triển khai Quyết định 333/QĐ-TLĐ ngày 28/02/2020 của TLĐ về việc Ban hành Quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo 04/03/2020