STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 171/CĐXD-CSPL Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa CĐXDVN và CTCP TM Viglacera 03/04/2024
2 146/KH-CĐXD Kế hoạch đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn giai đoạn 2023 - 2028 20/03/2024
3 49/TB-TLĐ Thông báo tuyển dụng công chức Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và cơ quan công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2024 13/03/2024
4 157/QD-BXD Quyết định ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của BXD đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 08/03/2024
5 29/TB-BXD Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tại Hội nghị đánh giá thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Xây dựng và CĐXDVN 06/03/2024
6 12/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024 05/03/2024
7 TL Tài liệu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 05/12/2023
8 615/Kh-CĐXD Kế hoạch tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 14/11/2023
9 VK Văn kiện Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam 31/10/2023
10 TOC BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, THÀNH LẬP CĐCS 18/10/2023
11 448/CV-VTCĐ Động viên tham gia viết bài cho Cuộc thi "Vòng tay công đoàn" lần thứ III 17/07/2023
12 6791/TLĐ-TG Lấy ý kiến đoàn viên, người lao động phục vụ Diễn đàn Người lao động năm 2023 05/07/2023
13 338/CĐXD-TGNC Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" và Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam (mới) 23/06/2023
14 45-Kh/ ĐĐTLĐ KH thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 23/05/2023
15 253/HD-CĐXD Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” 18/05/2023