STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 245/HD-CĐXD Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam 15/05/2023
2 245/HD-CĐXD Dự thảo 3- Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) 15/05/2023
3 170/KH-CĐXD Truyền thông các hoạt động của công đoàn trong Tháng Công nhân năm 2023 11/04/2023
4 6149/TLĐ-TG Đón xem, ghi nhận ý kiến về "Chương trình Giờ thứ 9+" năm 2023 15/03/2023
5 01/CT-BXD Phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng năm 2023 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống mành Xây dựng (29/4/1958-29/4/2023) 06/03/2023
6 313/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 22/12/2022
7 604/CĐXD-CSPL&QHLĐ Dừng triển khai thoả thuận hợp tác giữa CĐXDVN và CTCP Sữa Hà Lan 20/12/2022
8 543/CĐXD-TGNC Đẩy mạnh Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” 10/11/2022
9 509/HD-CĐXD Hướng dẫn tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp 26/10/2022
10 509/HD-CĐXD Phụ lục trang trí khánh tiết, tuyên truyền trực quan đại hội công đoàn cấp Nhiệm kỳ 2023-2028 26/10/2022
11 488/CĐXD-TGNC Hướng dẫn công tác khen thưởng năm 2022 19/10/2022
12 414/CĐXD-VP Xác nhận cài đặt và sử dụng phần mềm kế toán công đoàn 25/08/2022
13 411/CĐXD-CSPL&QHLĐ Đăng ký tham gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2022 24/08/2022
14 413/CĐXD-TOC-KT Tham gia ý kiến Dự thảo sửa đổi Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 24/08/2022
15 4462/TLĐ-TG Tuyên truyền kết quả kì họp thứ 3, Quốc hội khóa XV 01/07/2022