STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 453/HD-CĐXD Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề "Văn hóa, Thể thao" (453/HD-CĐXD, 09/9/2019) 09/09/2019
2 454/CĐXD-TG Xây dựng bộ câu hỏi về lĩnh vực khen thưởng trong tổ chức công đoàn 09/09/2019
3 1406/TLĐ Thực hiện quyền của tổ chức công đoàn trong việc xử lý về hình sự hành vi trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động 09/09/2019
4 1360/HD-TLĐ Hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 28/08/2019
5 441/QĐ-CĐXD Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Sáng kiến Cơ quan CĐXDVN 28/08/2019
6 439/QĐ-CĐXD Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế khen thưởng của Công đoàn Xây dựng Việt Nam 27/08/2019
7 433/CĐXD-UBKT Đôn đốc công tác kiểm tra, giám sát các tháng cuối năm 2019 22/08/2019
8 364/CĐXD-TG Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 27/06/2019
9 /HD-CĐXD Hướng dẫn tổ chức các hoạt động vì biển, hải đảo Việt Nam và vì môi trường năm 2019 18/06/2019
10 349 /KH-CĐXD Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp 14/06/2019
11 346/HD-CĐXD Hướng dẫn triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2019 13/06/2019
12 829/TLĐ Triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi 05/06/2019
13 .../CĐXD-UBKT Yêu cầu báo cáo số lượng, chất lượng UV UBKT CĐ các cấp 28/05/2019
14 Biểu mẫu Mẫu biểu kèm theo báo cáo số lượng, chất lượng UV UBKT CĐ các cấp 28/05/2019
15 317/CĐXD - TG Hướng dẫn về việc xét đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo 28/05/2019