STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 313/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 22/12/2022
2 604/CĐXD-CSPL&QHLĐ Dừng triển khai thoả thuận hợp tác giữa CĐXDVN và CTCP Sữa Hà Lan 20/12/2022
3 543/CĐXD-TGNC Đẩy mạnh Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” 10/11/2022
4 509/HD-CĐXD Hướng dẫn tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp 26/10/2022
5 509/HD-CĐXD Phụ lục trang trí khánh tiết, tuyên truyền trực quan đại hội công đoàn cấp Nhiệm kỳ 2023-2028 26/10/2022
6 488/CĐXD-TGNC Hướng dẫn công tác khen thưởng năm 2022 19/10/2022
7 414/CĐXD-VP Xác nhận cài đặt và sử dụng phần mềm kế toán công đoàn 25/08/2022
8 411/CĐXD-CSPL&QHLĐ Đăng ký tham gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2022 24/08/2022
9 413/CĐXD-TOC-KT Tham gia ý kiến Dự thảo sửa đổi Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 24/08/2022
10 4462/TLĐ-TG Tuyên truyền kết quả kì họp thứ 3, Quốc hội khóa XV 01/07/2022
11 222/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) 30/06/2022
12 302/HD-CĐXD Hướng dẫn đăng ký thi đua và đề nghị công nhận danh hiệu Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá 16/06/2022
13 297/CĐXD-TGNC Đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2022 14/06/2022
14 296/CĐXD-TGNC Triển khai các hoạt động tuyên truyền PCMT trong CNVCLĐ năm 2022 14/06/2022
15 286/HD-CĐXD Hướng dẫn xét đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2022 09/06/2022