STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 33/ HD-TLĐ Hướng dẫn về tiêu chí thi đua và khen thưởng Phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” 12/10/2021
2 3248/QĐ-TLĐ Dự án tăng cường phòng, chống ma túy cho CNLĐ tại các KCN, KCX giai đoạn 2021-2025 24/09/2021
3 2669/TLĐ “CÂM NANG PHÒNG, CHỐNG COVID-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động” 24/09/2021
4 135 /KH-TLĐ Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đến năm 2023 24/09/2021
5 3226/QĐ-TLĐ Quyết định ban hành chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn 20/09/2021
6 374/KH-CĐXD Tổ chức phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động ngành Xây dựng nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19” 14/09/2021
7 3169/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp 07/09/2021
8 364/CĐXD-CSPL Ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 06/09/2021
9 355/CĐXD-TAC Triển khai Quyết định 3089/QĐ-TLĐ của TLĐ v/v Quyết định về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg 25/08/2021
10 357 /CDXD-CSPL Thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 25/08/2021
11 354/CĐXD-TAC Triển khai các văn bản 2475/TLĐ và Hướng dẫn số 30/HD-TLĐ của TLĐLĐVN 25/08/2021
12 3089/QĐ-TLĐ Quyết định về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg 24/08/2021
13 30/HD-TLĐ Hướng dẫn Quyết toán khoản chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19; cán bộ công đoàn và các đối tượng khác tham gia công tác chống dịch Covid-19 theo các Quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 19/08/2021
14 26 /CV-UBKT Đôn đốc công tác kiểm tra, giám sát các tháng cuối năm 2021 17/08/2021
15 126/KH-TLĐ Mẫu phiếu đăng ký dự thi Sáng tác ca khúc "Giai điệu nơi tuyến đầu" 12/08/2021