STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 2798/BXD-VP Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 19/07/2021
2 02-NQ/TW Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới 12/06/2021
3 277/HD-CĐXD Hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp công đoàn 11/06/2021
4 253/CĐXD-TG Khảo sát tình hình nhận Báo Lao động 28/05/2021
5 239/CĐXD-TG Một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong CNVCLĐ 24/05/2021
6 222/CĐXD-TG Chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 12/05/2021
7 13 /CV-UBKT Chuẩn bị báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2021 27/04/2021
8 103/KH-TLĐ Kế hoạch phát động thi đua cao điểm góp phần thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 20/04/2021
9 123/TLĐ-TG Tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân" 26/03/2021
10 135/HD-CĐXD Hướng dẫn Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công đoàn Xây dựng Việt Nam 24/03/2021
11 140/KH-CĐXD Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của CĐXDVN năm 2021 23/03/2021
12 139/CĐXD-CSPL Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa CĐXDVN và Công ty CP sữa Hà Lan 22/03/2021
13 19/HD-TLĐ Hướng dẫn hưởng ứng "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" 15/03/2021
14 130/BC-TLĐ Báo cáo Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06b/NQ-BCH, ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn 15/03/2021
15 116/KH-CĐXD Hướng dẫn tổ chức Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” 09/03/2021