STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 3890 CTTPH- BNN - TLĐ Chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn với TLĐLĐVN về việc đẩy mạnh phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2020-2030 10/06/2020
2 556/CT-TLĐ Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 của Tổng Liên đoàn 10/06/2020
3 41/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X, năm 2020 08/05/2020
4 26/KH-TLĐ Tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của các cấp công đoàn 17/04/2020
5 1218/LĐTBXH-TLĐ Tổ chức tháng ATVSLĐ và tháng công nhân năm 2020 09/04/2020
6 307/TLĐ Tăng cường phát hiện, khen thưởng đột xuất trong phòng, chống dịch COVID-19 31/03/2020
7 201/TLĐ Phối hợp tổ chức hoạt động "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam" đồng loạt ngày 06/3/2020 02/03/2020
8 127/TLĐ Hỗ trợ giúp đỡ nông dân tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của COVID-19 18/02/2020
9 81/TLĐ Tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona 10/02/2020
10 76/TLĐ Tham gia hiến máu cứu người trong thời gian phòng, chống dịch vi rút Corona 07/02/2020
11 174/QĐ-TLĐ QĐ về việc ban hành Điều lệ Công đoàn khóa XII 03/02/2020
12 1360/HD-TLĐ Hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 28/08/2019
13 829/TLĐ Triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi 05/06/2019
14 570/TLĐ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong CNVCLĐ năm 2019 19/04/2019
15 363/CTPH-TLĐ-UBATGTQG Chương trình phối hợp tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động CB, CNVCLĐ và đoàn viên CĐ tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2019-2024 19/03/2019