Tên văn bản Đón xem, ghi nhận ý kiến về "Chương trình Giờ thứ 9+" năm 2023
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Đón xem, ghi nhận ý kiến về "Chương trình Giờ thứ 9+" năm 2023
Số hiệu văn bản 6149/TLĐ-TG Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 15/03/2023 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Chánh Văn phòng TLĐLĐVN Nguyễn Xuân Hùng