Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ sáu, 30/10/2020 | 11:42

Thứ sáu, 30/10/2020 | 11:42

Công đoàn trực thuộc

Sê San 3A thể hiện trách nhiệm với công tác Phòng cháy, chữa cháy

Ngày 4/10 hằng năm là “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” của Việt Nam. Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác PCCC, trong những năm vừa qua, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A luôn coi trọng công tác PCCC, không để xảy ra sự cố cháy nổ. Mục tiêu không để xảy ra sự cố cháy, nổ được đưa vào chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) để đánh giá mức độ hoàn thành công việc hàng tháng của nhân viên.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 6
  • 9
  • 6
  • 3
  • 5
  • 6
  • 2
lên đầu trang