Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 04/06/2020 | 08:44

Thứ năm, 04/06/2020 | 08:44

Công đoàn trực thuộc

Tổng công ty Xi măng Việt Nam phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ/Ngành, Tổng công ty Xi măng Việt Nam đã và đang thực hiện nghiêm ngặt các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 cũng như chung tay cùng Xã hội phòng chống dịch COVID-19.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 5
  • 6
  • 4
  • 5
  • 1
  • 4
  • 7
lên đầu trang