Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 18/07/2024 | 14:13

Thứ năm, 18/07/2024 | 14:13

Công đoàn trực thuộc

Cập nhật lúc 10:35 ngày 30/05/2024

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam thực hiện giám sát chuyên đề tại Công đoàn Tổng công ty HUD

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024 và Quyết định số 247/QĐ-UBKT ngày 17/5/2024 của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam, ngày 28/5/2024, đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) về nội dung giám sát chuyên đề đối với hoạt động công đoàn.

Đồng chí Đào Thị Hồng Thúy - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc, về phía Công đoàn Tổng công ty HUD có đồng chí Đặng Hồng Quang - Ủy viên BCH Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty.

Trong lần giám sát này, đoàn tập trung vào các nội dung:

- Kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động số 449/CTr-CĐXD ngày 26/10/2021 của CĐXDVN về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng công ty HUD.

- Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động công đoàn.

- Công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở.

- Công tác bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ công đoàn.

- Việc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn niên độ năm 2023.

- Việc triển khai thực hiện công tác tiếp đoàn viên, xử lý đơn thư.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

Đồng chí Đào Thị Hồng Thúy - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Trưởng đoàn giám sát phát biểu triển khai các nội dung theo Thông báo số 198/TB-CĐXD ngày 19/4/2024 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Công đoàn Tổng công ty

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 8
  • 3
  • 5
  • 8
  • 3
  • 3
  • 0
lên đầu trang