Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 17/06/2024 | 17:30

Thứ hai, 17/06/2024 | 17:30

Ban Chấp hành các thời kỳ

Ban Chấp hành các thời kỳ
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ  Công đoàn Xây dựng Việt Nam khóa XIV (2023-2028)
STTHọ và tênChức danh
1Nguyễn Thanh TùngChủ tịch
2Đỗ Văn QuảngPhó Chủ tịch
3Đặng Ngọc ĐiệpPhó Chủ tịch
4Nguyễn Ngọc HuyềnPhó Chủ tịch
5Dương Đức CườngỦy viên Ban Thường vụ
6Nguyễn Mạnh CườngỦy viên Ban Thường vụ
7Phạm Minh ĐứcỦy viên Ban Thường vụ
8Nguyễn Thị Thanh HươngỦy viên Ban Thường vụ
9Lê Hồng PhongỦy viên Ban Thường vụ
10Nguyễn Quý TuấnỦy viên Ban Thường vụ
11Đào Thị Hồng ThúyỦy viên Ban Thường vụ
12Hoàng AnhỦy viên Ban Chấp hành
13Nguyễn Hồng HảiỦy viên Ban Chấp hành
14Đỗ Duy HiểnỦy viên Ban Chấp hành
15Diệp Thị Thu HuyềnỦy viên Ban Chấp hành
16Lê Đình KhanhỦy viên Ban Chấp hành
17Lưu Bá LongỦy viên Ban Chấp hành
18Nguyễn Thị Kim NhungỦy viên Ban Chấp hành
19Nguyễn Thị Tuyết NhungỦy viên Ban Chấp hành
20Trần Thị Thu PhươngỦy viên Ban Chấp hành
21Đặng Hồng QuangỦy viên Ban Chấp hành
22Phạm Hồng QuânỦy viên Ban Chấp hành
23Trần Đức TânỦy viên Ban Chấp hành
24Nguyễn Thị ThanhỦy viên Ban Chấp hành
25Trần Thị ThiỦy viên Ban Chấp hành
26Lê Văn ThựcỦy viên Ban Chấp hành
27Trần Đức TiệpỦy viên Ban Chấp hành
28Bùi Việt TrungỦy viên Ban Chấp hành
29Nguyễn Phạm Quang TúỦy viên Ban Chấp hành
30Nguyễn Mạnh TuấnỦy viên Ban Chấp hành
31Ngô Minh TuấnỦy viên Ban Chấp hành
32Phạm Ngọc TuấnỦy viên Ban Chấp hành
33Hoàng Văn TuyếnỦy viên Ban Chấp hành
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ  Công đoàn Xây dựng Việt Nam khóa XIII (2018-2023)
STTHọ và tênChức danh
1Nguyễn Thị Thủy LệChủ tịch 
2Đỗ Văn QuảngPhó Chủ tịch Thường trực
3Vũ Ngọc Chính Phó Chủ tịchChủ nhiệm UBKT 
4Phạm Xuân HảiPhó Chủ tịch
5Nguyễn Ngọc HuyềnỦy viên Ban Thường vụ 
6Đặng Ngọc ĐiệpỦy viên Ban Thường vụ
7Nguyễn Thị Thanh HươngỦy viên Ban Thường vụ 
8Đào Văn Thông
Ủy viên Ban Thường vụ
(Thôi từ 01/5/2021)
9Phạm Văn QuảnỦy viên Ban Thường vụ
10Phan Văn ChínhỦy viên Ban Thường vụ
11Phạm Minh ĐứcỦy viên Ban Thường vụ
12Nguyễn Quý TuấnỦy viên Ban Thường vụ
13Nguyễn Mạnh CườngỦy viên Ban Thường vụ
14Dương Đức CườngỦy viên Ban Chấp hành
15Đào Thị Hồng ThúyỦy viên Ban Chấp hành
16Trần Thị Thu Phương Ủy viên Ban Chấp hành
17Lê Hồng PhongỦy viên Ban Chấp hành 
18Ngô Tiến ThắngỦy viên Ban Chấp hành 
19Trần Thị ThiỦy viên Ban Chấp hành 
20Hà Mạnh Hoạt
Ủy viên Ban Chấp hành
(Chết 9/2018)
21Lê Văn CưỦy viên Ban Chấp hành
22Diệp Thị Thu HuyềnỦy viên Ban Chấp hành
23Trương Công BằngỦy viên Ban Chấp hành
24Ngô Trọng TuyếnỦy viên Ban Chấp hành
25Nguyễn Đức ToànỦy viên Ban Chấp hành
26Nguyễn Đình KhảiỦy viên Ban Chấp hành
27Nguyễn Thị Tuyết NhungỦy viên Ban Chấp hành
28Phan Thị Mai Hương
Ủy viên Ban Chấp hành
(Thôi từ 05/6/2020)
29Vũ Thị Lê
Ủy viên Ban Chấp hành
(Thôi từ 01/11/2021)
30Hoàng Văn TuyếnỦy viên Ban Chấp hành
31Hoàng AnhỦy viên Ban Chấp hành
32Đặng Hồng QuangỦy viên Ban Chấp hành
33Hoàng Thị Ngọc HảiỦy viên Ban Chấp hành
34Vũ Thị Tố TâmỦy viên Ban Chấp hành
35Nguyễn Văn ThanhỦy viên Ban Chấp hành
36Bùi Việt TrungỦy viên Ban Chấp hành
37Phan Thanh ChungỦy viên Ban Chấp hành
38Bùi Anh ĐứcỦy viên Ban Chấp hành
39Lê Thị Hậu LộcỦy viên Ban Chấp hành
40Đỗ Duy HiểnỦy viên Ban Chấp hành
41Nguyễn Kim NhungỦy viên Ban Chấp hành
42Nguyễn Thị ThanhỦy viên Ban Chấp hành


Ban Chấp hành, Ban Thường vụ  Công đoàn Xây dựng Việt Nam khóa XII (2013-2018) 

STT
Họ và tên
Chức danh
1
Nguyễn Văn Bình
Chủ tịch 
(Nghỉ hưu từ tháng 6/2016)
2
Nguyễn Thị Thuỷ Lệ
Chủ tịch (Từ tháng 5/2016)
3
Đỗ Văn Quảng
Phó Chủ tịch
4
Phạm Xuân Hải
Phó Chủ tịch (Từ tháng 01/2015)
5
Vũ Ngọc Chính
Phó Chủ tịch (Từ tháng 01/2017)
6
Nguyễn Ngọc Tuấn
Ủy viên  Ban Thường vụ
(Nghỉ hưu từ tháng 7/2015)
7
Nguyễn Ngọc Huyền
Ủy viên Ban Thường vụ
(Từ tháng 7/2015)
8
Đặng Ngọc Điệp
Ủy viên Ban Thường vụ
9
Nguyễn Thị Thanh Hương
Ủy viên Ban Thường vụ
(Từ tháng 7/2016)
10
Trần Thị Lựu
Ủy viên Ban Thường vụ
11Hà Quang Lương
Ủy viên  Ban Thường vụ
(NghỈ hưu từ tháng 6/2017)
12Đào Minh Thông
Ủy viên  Ban Thường vụ
(Từ tháng 7/2017)
13
Phạm Văn Quản
Ủy viên Ban Thường vụ
14
Phan Văn Chính
Ủy viên  Ban Thường vụ
15
Phạm Minh Đức
Ủy viên  Ban Thường vụ
16
Hoàng Hợp Thương
Ủy viên  Ban Thường vụ
(Nghỉ hưu từ tháng 9/2015)
17
Nguyễn Ngọc Điệp
Ủy viên  Ban Thường vụ     
(Từ tháng 3/2016)
18
Nguyễn Quý Tuấn
Ủy viên  Ban Thường vụ
19
Bùi Anh Đức
Ủy viên  Ban Thường vụ
20
Đỗ Đức Thược
Ủy viên Ban Chấp hành
21
Lê Hồng Phong
Ủy viên Ban Chấp hành
22
Đào Thị Hồng Thúy
Ủy viên Ban Chấp hành
23
Dương Đức Cường
Ủy viên Ban Chấp hành     
(Từ tháng 7/2016)
24
Ngô Tiến Thắng
Ủy viên Ban Chấp hành
(Từ tháng 7/2016)
25
Nguyễn Đình Khải
Ủy viên Ban Chấp hành
26
Hà Mạnh Hoạt
Ủy viên Ban Chấp hành
27
Trần Hồng Mai
Ủy viên Ban Chấp hành
(đã nghỉ chế độ)
28Trần Như Hưng
Ủy viên Ban Chấp hành
(Nghỉ hưu từ tháng 4/2017)
29Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Ủy viên Ban Chấp hành
(Từ tháng 7/2017)
30
Tạ Trọng Tấn
Ủy viên Ban Chấp hành
31
Lê Hải Đông
Ủy viên Ban Chấp hành
32
Tô Văn Huệ
Ủy viên Ban Chấp hành
33
Lã Tuấn Hưng
Ủy viên Ban Chấp hành
(Từ tháng 7/2015)
34
Phan Thị Mai Hương
Ủy viên Ban Chấp hành
35
Thiều Quang Quyến
Ủy viên Ban Chấp hành
(đã nghỉ chế độ)
36
Trần Mạnh Tần
Ủy viên Ban Chấp hành
37
Vũ Văn Định
Ủy viên Ban Chấp hành
38
Lê Thị Thanh Vân
Ủy viên Ban Chấp hành
39
Vũ Thị Lê
Ủy viên Ban Chấp hành
40
Hoàng Văn Tuyến
Ủy viên Ban Chấp hành
41
Nguyễn Thái Ninh
Ủy viên Ban Chấp hành
 (Thôi UVBCH từ tháng 4/2015)
42
Phan Thanh Chung
Ủy viên Ban Chấp hành
43
Lê Ngọc Cẩn
Ủy viên Ban Chấp hành
44
Dương Văn Danh
Ủy viên Ban Chấp hành
45
Đặng Huy Thọ
Ủy viên Ban Chấp hành
(Nghỉ hưu từ tháng 7/2015)
46
Phan Văn Bảo
Ủy viên Ban Chấp hành
(Từ tháng 3/2016)
47
Lê Thị Hậu Lộc
Ủy viên Ban Chấp hành
48
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Ủy viên Ban Chấp hành
49
Nguyễn Văn Nam
Ủy viên Ban Chấp hành
50
Hoàng Văn Hồng
Ủy viên Ban Chấp hành
(đã nghỉ chế độ)
51
Hoàng Đức Khánh
Ủy viên Ban Chấp hành
52
Nguyễn Hoài Long
Ủy viên Ban Chấp hành

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam khóa XI  (2008-2013) 
STT
Họ tên
Chức danh
1
Nguyễn Văn Bình                   
Chủ tịch
2
Đặng Hữu Hoàn 
Phó Chủ tịch
(Nghỉ hưu từ tháng 4/2012)
3
Phạm Quang Thịnh
Phó Chủ tịch
4
Nguyễn Thị Yên 
Phó Chủ tịch
(Nghỉ hưu từ tháng 12/2012)
5
Mai Đức Đề
Ủy viên Ban Thường vụ
6
Hà Quang Lương
Ủy viên Ban Thường vụ
7
Trần Hồng Mai
Ủy viên Ban Thường vụ
8
Hoàng Ngọc Hoà
Ủy viên Ban Thường vụ
9
Đào Thị Huyền 
Uỷ viên Ban Thường vụ
(Nghỉ hưu từ tháng 3/2011)
10
Phạm Văn Quản
Ủy viên Ban Thường vụ
11
Hoàng Hợp Thương
Ủy viên Ban Thường vụ
12
Nguyễn Ngọc Tuấn
Ủy viên Ban Thường vụ
13
Nguyễn Xuân Trường
Ủy viên Ban Thường vụ
14
Nguyễn Thị Thuỷ Lệ 
Ủy viên Ban Thường vụ
(Từ tháng 7/2011)
15
Nguyễn Đình Khải
Uỷ viên Ban Chấp hành
16
Nguyễn Văn Hào 
Uỷ viên Ban Chấp hành
(Nghỉ hưu từ tháng 12/2012)
17
Vũ Đình Thuần 
Uỷ viên Ban Chấp hành
(Nghỉ hưu từ tháng 6/2012)
18
Đỗ Đức Thược
Uỷ viên Ban Chấp hành
19
Đoàn Ngọc Anh
Uỷ viên Ban Chấp hành
20
Nguyễn Quang Bình
Uỷ viên Ban Chấp hành
21
Vũ Ngọc Chính
Uỷ viên Ban Chấp hành
22
Phan Văn Chính
Uỷ viên Ban Chấp hành
23
Nguyễn Xuân Du
Uỷ viên Ban Chấp hành
24
Nguyễn Mạnh Đạt
Uỷ viên Ban Chấp hành
25
Trần Như Hưng
Uỷ viên Ban Chấp hành
26
Kiều Văn Linh
Uỷ viên Ban Chấp hành
27
Dương Văn Phúc
Uỷ viên Ban Chấp hành
28
Lê Hiệp Son
Uỷ viên Ban Chấp hành
29
Vũ Ngọc Sơn
Uỷ viên Ban Chấp hành
30
Lê Văn Tảng
Uỷ viên Ban Chấp hành
31
Đỗ Ngọc Thắng
Uỷ viên Ban Chấp hành
32
Lê Ngọc Cẩn
Uỷ viên Ban Chấp hành
33
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Uỷ viên Ban Chấp hành
34
Trương Văn Quảng
Uỷ viên Ban Chấp hành
35
Vũ Xuân Giới
Uỷ viên Ban Chấp hành
36
Trần Hữu Hà
Uỷ viên Ban Chấp hành
37
Nguyễn Tiến Hoá
Uỷ viên Ban Chấp hành
38
Nguyễn Thanh Lâm
Uỷ viên Ban Chấp hành
39
Nguyễn Văn Nam
Uỷ viên Ban Chấp hành
40
Nguyễn Xuân Sơn
Uỷ viên Ban Chấp hành
41
Phùng Bá Thanh
Uỷ viên Ban Chấp hành

Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam khóa X (2003 - 2008)
STT
Họ tên
Chức danh
1
Nguyễn Việt Hải
Chủ tịch
2
Nguyễn Đỗ Chinh 
Phó Chủ tịch
(Nghỉ hưu từ tháng 7/2007)
3
Đặng Hữu Hoàn
Phó Chủ tịch
4
Nguyễn Thị Yên
Phó Chủ tịch
5
Nguyễn Văn Bình
Ủy viên Ban thường vụ  
(Phó Chủ tịch tháng 7/2007)
6
Mai Đức Đề
Ủy viên Ban Thường vụ
7
Ngô Thị Thanh Giang
Ủy viên Ban Thường vụ
8
Vũ Thị Hòa
Ủy viên Ban Thường vụ
9
Nguyễn Thanh Hùng
Ủy viên Ban Thường vụ
10
Đào Thị Huyền
Ủy viên Ban Thường vụ
11
Đào Nguyên
Ủy viên Ban Thường vụ
12
Đặng Thái Phượng
Ủy viên Ban Thường vụ
13
Phạm Quang Thịnh
Ủy viên Ban Thường vụ
14
Nguyễn Công Bảo
Ủy viên Ban Chấp hành
15
Nguyễn Xuân Du
Ủy viên Ban Chấp hành
16
Nguyễn Mạnh Đạt
Ủy viên Ban Chấp hành
17
Phan Đăng Gia
Ủy viên Ban Chấp hành
18
Vũ Xuân Giới
Ủy viên Ban Chấp hành
19
Đoàn Thanh Hà
Ủy viên Ban Chấp hành
20
Hoàng Ngọc Hòa
Ủy viên Ban Chấp hành
21
Nguyễn Tiến Hóa
Ủy viên Ban Chấp hành
22
Đào Văn Học
Ủy viên Ban Chấp hành
23
Nguyễn Sỹ Khải
Ủy viên Ban Chấp hành
24
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Ủy viên Ban Chấp hành
25
Trần Hồng Mai
Ủy viên Ban Chấp hành
26
Nguyễn Sỹ Mơn
Ủy viên Ban Chấp hành
27
Nguyễn Đăng Nam
Ủy viên Ban Chấp hành
28
Nguyễn Văn Nam
Ủy viên Ban Chấp hành
29
Hoàng Thị Kim Phượng
Ủy viên Ban Chấp hành
30
Lê Hiệp Son
Ủy viên Ban Chấp hành
31
Vũ Ngọc Sơn
Ủy viên Ban Chấp hành
32
Nguyễn Xuân Sơn
Ủy viên Ban Chấp hành
33
Trịnh Xuân Tấn
Ủy viên Ban Chấp hành
34
Phùng Bá Thanh
Ủy viên Ban Chấp hành
35
Nguyễn Thị Thanh
Ủy viên Ban Chấp hành
36
Vũ Đình Thuần
Ủy viên Ban Chấp hành
37
Nguyễn Xuân Trường
Ủy viên Ban Chấp hành
38
Nguyễn Ngọc Tuấn
Ủy viên Ban Chấp hành
39
Trần Bá Việt
Ủy viên Ban Chấp hành
40
Nguyễn Hữu Việt
Ủy viên Ban Chấp hành
41
Vũ Văn Xứng
Ủy viên Ban Chấp hành
  
Ban Chấp hành  Công đoàn Xây dựng Việt Nam khóa IX ( 1998 - 2003 )
STT
Họ tên
Chức danh
1
Nguyễn Việt Hải
Chủ tịch
2
Nguyễn Đỗ Chinh
Phó Chủ tịch
3
Đặng Hữu Hoàn
Phó Chủ tịch
4
Nguyễn Đức Bàn
Ủy viên Ban Thường vụ
5
Mai Đức Đề
Ủy viên Ban Thường vụ
6
Phan Đăng Gia
Ủy viên Ban Thường vụ
7
Ngô Thị Thanh Giang
Ủy viên Ban Thường vụ
8
Nguyễn Thanh Hùng
Ủy viên Ban Thường vụ
9
Đào Thị Huyền
Ủy viên Ban Thường vụ
10
Đào Nguyên
Ủy viên Ban Thường vụ
11
Phạm Văn Nhiệm
Ủy viên Ban Thường vụ
12
Đặng Thái Phượng
Ủy viên Ban Thường vụ
13
Đinh La Thăng
Ủy viên Ban Thường vụ
14
Nguyễn Xuân Du
Ủy viên Ban Chấp hành
15
Đặng Thế Đô
Ủy viên Ban Chấp hành
16
Vũ Xuân Giới
Ủy viên Ban Chấp hành
17
Đoàn Thanh Hà
Ủy viên Ban Chấp hành
18
Hoàng Ngọc Hòa
Ủy viên Ban Chấp hành
19
Nguyễn Tiến Hóa
Ủy viên Ban Chấp hành
20
Đào Văn Học
Ủy viên Ban Chấp hành
21
Trần Ngọc Huệ
Ủy viên Ban Chấp hành
22
Nguyễn Duy Hùng
Ủy viên Ban Chấp hành
23
Nguyễn Bá Khiên
Ủy viên Ban Chấp hành
24
Nguyễn Thị Kỳ
Ủy viên Ban Chấp hành
25
Trương Quý Kỳ
Ủy viên Ban Chấp hành
26
Đỗ Như Minh
Ủy viên Ban Chấp hành
27
Nguyễn Sỹ Mơn
Ủy viên Ban Chấp hành
28
Nguyễn Văn Nam
Ủy viên Ban Chấp hành
29
Vũ Chí Nhiễu
Ủy viên Ban Chấp hành
30
Hoàng Thị Kim Phượng
Ủy viên Ban Chấp hành
31
Dương Văn Sơn
Ủy viên Ban Chấp hành
32
Nguyễn Xuân Tăng
Ủy viên Ban Chấp hành
33
Nguyễn Văn Thành
Ủy viên Ban Chấp hành
34
Nguyên Văn Thành
Ủy viên Ban Chấp hành
35
Phạm Quang Thịnh
Ủy viên Ban Chấp hành
36
Nguyễn Ngọc Tuấn
Ủy viên Ban Chấp hành
37
Đặng Văn Vĩnh
Ủy viên Ban Chấp hành
38
Vũ Văn Xứng
Ủy viên Ban Chấp hành
39
Nguyễn Thị Yên
Ủy viên Ban Chấp hành


Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam khóa VIII (1993 - 1998)
STT
Họ tên
Chức danh
1
Vũ Tất Ban
Ủy viên Đoàn Chủ tịch TLĐ- Chủ tịch 
CĐXDVN
2
Nguyễn Đỗ Chinh
Phó Chủ tịch
3
Nguyễn Thị Vinh
Phó Chủ tịch
4
Nguyễn Thanh Hùng
Ủy viên Ban Thường vụ
5
Đặng Văn Vĩnh
Ủy viên Ban Thường vụ
6
Nguyễn Thị Thanh Thúy
Ủy viên Ban Thường vụ
7
Phạm Văn Thêm
Ủy viên Ban Thường vụ
8
Nguyễn Khắc Luận
Ủy viên Ban Thường vụ
9
Trần Văn Xuân
Ủy viên Ban Thường vụ
10
Đỗ Văn Hóa
Ủy viên Ban Thường vụ
11
Ngô Thanh Giang
Ủy viên Ban Thường vụ
12
Nguyễn Việt Hải
Ủy viên Ban Thường vụ
13
Phan Đăng Gia
Ủy viên Ban Chấp hành
14
Đỗ Như Lân
Ủy viên Ban Chấp hành
15
Tô Văn Tường
Ủy viên Ban Chấp hành
16
Đỗ Như Minh
Ủy viên Ban Chấp hành
17
Đặng Thái Phượng
Ủy viên Ban Chấp hành
18
Nguyễn Đức Bàn
Ủy viên Ban Chấp hành
19
Phạm Văn Nhiệm
Ủy viên Ban Chấp hành
20
Đặng Hữu Hoàn
Ủy viên Ban Chấp hành
21
Nguyễn Đình Nguyên
Ủy viên Ban Chấp hành
22
Đào Nguyên
Ủy viên Ban Chấp hành
23
Vũ Duy Tuấn
Ủy viên Ban Chấp hành
24
Nguyễn Văn Tùng
Ủy viên Ban Chấp hành
25
Ngô Hạnh Luân
Ủy viên Ban Chấp hành
26
Vũ Thị Vinh
Ủy viên Ban Chấp hành
27
Hoàng Văn Nỷ
Ủy viên Ban Chấp hành
28
Trần Quang Lỵ
Ủy viên Ban Chấp hành
29
Nguyễn Sỹ Mơn
Ủy viên Ban Chấp hành
30
Nguyễn Văn Thành
Ủy viên Ban Chấp hành
31
Nguyễn Xuân Tăng
Ủy viên Ban Chấp hành
32
Hà Thúc Độ
Ủy viên Ban Chấp hành
33
Nguyễn Cương Thường
Ủy viên Ban Chấp hành
34
Nguyễn Duy Hùng
Ủy viên Ban Chấp hành
35
Huỳnh Mẫn
Ủy viên Ban Chấp hành
36
Nguyễn Bằng Nguyệt
Ủy viên Ban Chấp hành
37
Võ Tuấn Nhung
Ủy viên Ban Chấp hành


Ban Chấp hành  Công đoàn Xây dựng Việt Nam khóa VII ( 8/1988 - 5/1993)
STT
Họ tên
Chức danh
1
Vũ Tất Ban
Chủ tịch
2
Hoàng Năng Đắc
Phó Chủ tịch
3
Nguyễn Duy Lan
Phó Chủ tịch
4
Khúc Văn Thành
Ủy viên Ban Thường vụ
5
Nguyễn Xuân Hậu
Ủy viên Ban Thường vụ
6
Nguyễn Đỗ Chinh
Ủy viên Ban Thường vụ
7
Vũ Tuấn Khanh
Ủy viên Ban Thường vụ
8
Hoàng Trung Tâm
Ủy viên Ban Thường vụ
9
Nguyễn Thị Thanh Thúy
Ủy viên Ban Thường vụ
10
Đăng Văn Vĩnh
Ủy viên Ban Thường vụ
11
Lê Văn Quận
Ủy viên Ban Thường vụ
12
Phạm Chính Ký
Ủy viên Ban Thường vụ
13
Kiếu Quang Long
Ủy viên Ban Chấp hành
14
Trần Quang Lỵ
Ủy viên Ban Chấp hành
15
Đào Nguyên
Ủy viên Ban Chấp hành
16
Đỗ Bửu Đồng
Ủy viên Ban Chấp hành
17
Phạm Đăng Gia
Ủy viên Ban Chấp hành
18
Nguyễn Thanh Hùng
Ủy viên Ban Chấp hành
19
Đỗ Như Lân
Ủy viên Ban Chấp hành
20
Ngô Hạnh Luân
Ủy viên Ban Chấp hành
21
Hoàng Văn Nỷ
Ủy viên Ban Chấp hành
22
Nguyễn Thiện Tuấn
Ủy viên Ban Chấp hành
23
Chu Kim Tháp
Ủy viên Ban Chấp hành
24
Hoàng Đình Bồn
Ủy viên Ban Chấp hành
25
Phạm Đức Kiên
Ủy viên Ban Chấp hành
26
Phạm Văn Nhiệm
Ủy viên Ban Chấp hành
27
Tô Văn Tường
Ủy viên Ban Chấp hành
28
Nguyễn Hải Truyền
Ủy viên Ban Chấp hành
29
Nguyễn Việt Hải
Ủy viên Ban Chấp hành
30
Nguyễn Thị Minh Hòa
Ủy viên Ban Chấp hành
31
Vũ Thị Vinh
Ủy viên Ban Chấp hành
32
Lê Ba
Ủy viên Ban Chấp hành
33
Đỗ Văn Hóa
Ủy viên Ban Chấp hành
34
Nguyễn Văn Huân
Ủy viên Ban Chấp hành
35
Lục Văn Năm
Ủy viên Ban Chấp hành
36
Lê Văn Sáu
Ủy viên Ban Chấp hànhh
37
Võ Xuân Sỹ
Ủy viên Ban Chấp hành
38
Nguyễn Xuân Tăng
Ủy viên Ban Chấp hành
39
Trịnh Đắc Tề
Ủy viên Ban Chấp hành
40
Vũ Duy Tuấn
Ủy viên Ban Chấp hành
41
Trần Thị Thư
Ủy viên Ban Chấp hành

Ban Chấp hành  Công đoàn Xây dựng Việt Nam khóa VI (6/1982 - 8/1988)
STT
Họ tên
Chức danh
1
Phạm Tình
Thư ký
2
Vũ Tất Ban
Phó Thư ký
3
Hoàng Năng Đắc
Phó Thư ký
4
Nguyễn Duy Lan
Ủy viên Ban Thường vụ
5
Nguyễn Khắc Quán
Ủy viên Ban Thường vụ
6
Lê Văn Sang
Ủy viên Ban Thường vụ
7
Đoàn Phổ
Ủy viên Ban Thường vụ
8
Nguyễn Xuân Hậu
Ủy viên Ban Thường vụ
9
Nguyễn Thị Thú
Ủy viên Ban Thường vụ
10
Lê Thanh Đạm
Ủy viên Ban Thường vụ
11
Hoàng Văn Nỷ
Ủy viên Ban Thường vụ
12
Lê Văn Phan
Ủy viên Ban Thường vụ
13
Hoàng Như Kênh
Ủy viên Ban Thường vụ
14
Đặng Văn Vĩnh
Ủy viên Ban Chấp hành
15
Nguyễn Xuân Thắng
Ủy viên Ban Chấp hành
16
Vũ Huy
Ủy viên Ban Chấp hành
17
Nguyễn Văn Quang
Ủy viên Ban Chấp hành
18
Nguyễn Thị Minh Hòa
Ủy viên Ban Chấp hành
19
Vũ Tuấn Khanh
Ủy viên Ban Chấp hành
20
Đặng Xuân Lưu
Ủy viên Ban Chấp hành
21
Phan Văn Trình
Ủy viên Ban Chấp hành
22
Đỗ Như Lân
Ủy viên Ban Chấp hành
23
Nguyễn Văn Bình
Ủy viên Ban Chấp hành
24
Chu Kim Tháp
Ủy viên Ban Chấp hành
25
Nguyễn Đỗ Chinh
Ủy viên Ban Chấp hành
26
Nguyễn Hải Truyền
Ủy viên Ban Chấp hành
27
Phạm Đức Kiên
Ủy viên Ban Chấp hành
28
Bùi Thị Hiếu
Ủy viên Ban Chấp hành
29
Trần Thị Nhẫn
Ủy viên Ban Chấp hành
30
Nguyễn Thanh Cảnh
Ủy viên Ban Chấp hành
31
Đàm Mạnh Hồng
Ủy viên Ban Chấp hành
32
Phạm Chính Ký
Ủy viên Ban Chấp hành
33
Vũ Thì
Ủy viên Ban Chấp hành
34
Nguyễn Văn Tùng
Ủy viên Ban Chấp hành
35
Đỗ Văn Hóa
Ủy viên Ban Chấp hành
36
Nông Ngọc Hải
Ủy viên Ban Chấp hành
31
Đàm Mạnh Hồng
Ủy viên Ban Chấp hành
32
Phạm Chính Ký
Ủy viên Ban Chấp hành
33
Vũ Thì
Ủy viên Ban Chấp hành
34
Nguyễn Văn Tùng
Ủy viên Ban Chấp hành
35
Đỗ Văn Hóa
Ủy viên Ban Chấp hành
36
Nông Ngọc Hải
Ủy viên Ban Chấp hành
37
Nguyễn Mạnh Túc
Ủy viên Ban Chấp hành
38
Trần Thị Thư
Ủy viên Ban Chấp hành
39
Vũ Ngọc Trúc
Ủy viên Ban Chấp hành
40
Hoàng Đình Trọng
Ủy viên Ban Chấp hành
41
Võ Xuân Sĩ
Ủy viên Ban Chấp hành
42
Trần Chỉ
Ủy viên Ban Chấp hành
43
Bùi Khắc Thiệp
Ủy viên Ban Chấp hành

Ban Chấp hành  Công đoàn Xây dựng Việt Nam khóa V ( 4/1979 - 6/1982)
STT
Họ tên
Chức danh
1
Phan Tình
Thư ký
2
Vũ Tất Ban
Phó Thư ký
3
Hoàng Năng Đắc
Phó Thư ký
4
Nguyễn Xuân Hậu
Ủy viên Ban thường vụ
5
Nguyễn Thị Thú
Ủy viên Ban Thường vụ
6
Hoàng Như Sáu
Ủy viên Ban Thường vụ
7
Nguyễn Văn Tùng
Ủy viên Ban Thường vụ
8
Lê Quang Cảnh
Ủy viên Ban Chấp hành
9
Nguyễn Duy Lan
Ủy viên Ban Chấp hành
10
Lê Thanh Đạm
Ủy viên Ban Chấp hành
11
Trương Thị Len
Ủy viên Ban Chấp hành
12
Trịnh Văn Tước
Ủy viên Ban Chấp hành
13
Nguyễn Hữu Phúc
Ủy viên Ban Chấp hành
14
Vũ Đức Thăng
Ủy viên Ban Chấp hành
15
Vũ Tuấn Khanh
Ủy viên Ban Chấp hành
16
Lê Trọng Phiếm
Ủy viên Ban Chấp hành
17
Hoàng Trọng Hùng
Ủy viên Ban Chấp hành
18
Nguyễn Khắc Quán
Ủy viên Ban Chấp hành
19
Ngô Văn Tặng
Ủy viên Ban Chấp hành
20
Phan Văn Trình
Ủy viên Ban Chấp hành
21
Dương Quang Thâu
Ủy viên Ban Chấp hành
22
Mai Thị Vang
Ủy viên Ban Chấp hành
23
Nguyễn Thị Thuyết
Ủy viên Ban Chấp hành
24
Hoàng Văn Nỷ
Ủy viên Ban Chấp hành
25
Hồng Quang Lâm
Ủy viên Ban Chấp hành
26
Nguyễn Văn Phúc
Ủy viên Ban Chấp hành
27
Phạm Quý Phác
Ủy viên Ban Chấp hành


Ban Chấp hành  Công đoàn Xây dựng Việt Nam khóa IV (4/1975 - 4/1979)
STT
Họ tên
Chức danh
1
Vũ Ngọc Quỳnh
Thư ký
2
Trần Hải
Phó Thư ký
3
Nguyễn Vạn
Phó Thư ký
4
Hoàng Năng Đắc
Ủy viên Ban Thường vụ
5
Vũ Đức Thuận
Ủy viên Ban Thường vụ
6
Nguyễn Xuân Hậu
Ủy viên Ban Chấp hành
7
Đỗ Trọng Tiên
Ủy viên Ban Chấp hành
8
Nguyễn Trí Thức
Ủy viên Ban Chấp hành
9
Trần Văn Phào
Ủy viên Ban Chấp hành
10
Hà Lộc
Ủy viên Ban Chấp hành
11
Lê Thanh Đạm
Ủy viên Ban Chấp hành
12
Nguyễn Thế Kim
Ủy viên Ban Chấp hành
13
Nguyễn Văn Dược
Ủy viên Ban Chấp hành
14
Hoàng Bùi Củng
Ủy viên Ban Chấp hành
15
Trườn Thị Len
Ủy viên Ban Chấp hành
16
Tôn Thiện Bính
Ủy viên Ban Chấp hành
17
Lê Thị Thuyết
Ủy viên Ban Chấp hành
18
Lê Thị Quỳnh Hoa
Ủy viên Ban Chấp hành
19
Nguyễn Văn Mỹ
Ủy viên Ban Chấp hành
20
Huỳnh Thanh Tùng
Ủy viên Ban Chấp hành
21
Phan Bội Quỳnh
Ủy viên Ban Chấp hành

Ban Chấp hành Công đoàn Kiến Trúc Việt Nam khóa III (12/1971 -12/11/1973)
Ngày 12-11-1973, Công đoàn Kiến trúc Việt Nam được Đoàn Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam ra quyết định đổi tên thành Công đoàn Xây dựng Việt Nam.
STT
Họ tên
Chức danh
1
Vũ Ngọc Quỳnh
Thư ký
2
Trần Hải
Phó Thư ký
3
Nguyễn Vạn
Phó Thư ký
4
Hoàng Năng Đắc
Ủy viên Ban Thường vụ
5
Nguyễn Thị Bốn
Ủy viên Ban Thường vụ
6
Vũ Đức Thuận
Ủy viên Ban Thường vụ
7
Phan Văn Tửu
Ủy viên Ban Thường vụ
8
Trần Châu
Ủy viên Ban Chấp hành
9
Lê Văn Được
Ủy viên Ban Chấp hành
10
Tăng Gia Khánh
Ủy viên Ban Chấp hành
11
Nguyễn Văn Phú
Ủy viên Ban Chấp hành
12
Lê Văn Vệ
Ủy viên Ban Chấp hành
13
Vũ Tất Ban
Ủy viên Ban Chấp hành
14
Đỗ Đức Dũng
Ủy viên Ban Chấp hành
15
Trà Xuân Mai
Ủy viên Ban Chấp hành
16
Trần Văn Phào
Ủy viên Ban Chấp hành
17
Bùi Đức Tuệ
Ủy viên Ban Chấp hành
18
Hoàng Bùi Củng
Ủy viên Ban Chấp hành
19
Trần Thành
Ủy viên Ban Chấp hành
20
Lê Thị Ước
Ủy viên Ban Chấp hành
21
Trần Tiến Chủ
Ủy viên Ban Chấp hành


Ban Chấp hành Công đoàn Kiến Trúc Việt Nam khóa II (3/1964 -12/1971)
STT
Họ tên
Chức danh
1
Vũ Ngọc Quỳnh
Thư ký
2
Nguyễn Khắc Nhị
Phó Thư ký
3
Vũ Đình Tiến
Ủy viên Ban Thường vụ
4
Dương Xuân An
Ủy viên Ban Thường vụ
5
Bùi Văn Lương
Ủy viên Ban Thường vụ
6
Vũ Đức Thân
Ủy viên Ban Chấp hành
7
Trần Thành
Ủy viên Ban Chấp hành
8
Nguyễn Hoạt
Ủy viên Ban Chấp hành
9
Trần Hải
Ủy viên Ban Chấp hành
10
Hoàng Năng Đắc
Ủy viên Ban Chấp hành
11
Trịnh Tam Đỉnh
Ủy viên Ban Chấp hành
12
Nguyễn Tam Kỷ
Ủy viên Ban Chấp hành
13
Nguyễn Thành Khương
Ủy viên Ban Chấp hành
14
Trương Thanh Toàn
Ủy viên Ban Chấp hành
15
Nguyễn Thị Bốn
Ủy viên Ban Chấp hành


Ban Chấp hành Công đoàn Kiến trúc Việt Nam khóa I (4/1961 -3/1964)
STT
Họ tên
Chức danh
1
Nguyễn Lưu
Thư ký
2
Vũ Ngọc Quỳnh
Phó Thư ký
3
Nguyễn Khắc Nhị
Ủy viên Bản Thường vụ
4
Lê Như Thao
Ủy viên Bản Thường vụ
5
Phạm Hồng
Ủy viên Bản Thường vụ
6
Dương Xuân An
Ủy viên Bản Thường vụ
7
Trần Đình Phan
Ủy viên Bản Thường vụ
8
Nguyễn Thành Khương
Ủy viên Ban Chấp hành
9
Vũ Văn Phiếu
Ủy viên Ban Chấp hành
10
Hoàng Thiệu
Ủy viên Ban Chấp hành
11
Trịnh Tam Đỉnh
Ủy viên Ban Chấp hành
12
Trần Hải
Ủy viên Ban Chấp hành
13
Bùi Văn Lương
Ủy viên Ban Chấp hành
14
Nguyễn Văn Vỹ
Ủy viên Ban Chấp hành
15
Hoàng Bình
Ủy viên Ban Chấp hành
16
Nguyễn Văn Thân
Ủy viên Ban Chấp hành
17
Hứa Văn Minh
Ủy viên Ban Chấp hành
18
Mạc Thị Diệu
Ủy viên Ban Chấp hành
19
Nguyễn Đình Giai
Ủy viên Ban Chấp hành
20
Tô Sâm
Ủy viên Ban Chấp hành
21
Nguyễn San
Ủy viên Ban Chấp hành
22
Nguyễn Văn Dung
Ủy viên Ban Chấp hành
23
Nguyễn Minh Nhật
Ủy viên Ban Chấp hành
24
Võ Bản
Ủy viên Ban Chấp hành
25
Nguyễn Thị Phú
Ủy viên Ban Chấp hành
26
Trần Mỹ
Ủy viên Ban Chấp hành
27
Đặng Văn Thức
Ủy viên BCH dự khuyết
28
Hoàng Thị Tô
Ủy viên BCH dự khuyết
29
Vũ Tất Khoan
Ủy viên BCH dự khuyết
30
Vũ Đình Tiến
Ủy viên BCH dự khuyết
31
Phan Tuệ
Ủy viên BCH dự khuyết
32
Trương Hữu Bàng
Ủy viên BCH dự khuyết

Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Xây dựng cơ bản Việt Nam (3/1957 - 4/1961)
STT
Họ tên
Chức danh
1
Trương Hòa
Thư ký
2
Trịnh Tam Tỉnh
Ủy Viên
3
Nguyễn Văn Dung
Ủy viên
4
Võ Bản
Ủy Viên
5
Trần Ý
Ủy viên
6
Phan Tính
Ủy ViênPhát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 8
  • 0
  • 7
  • 9
  • 0
  • 4
  • 6
lên đầu trang