Tìm kiếm 

 Ban chấp hành các thời kỳ

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ  Công đoàn Xây dựng Việt Nam khóa XII (2013-2018) 

TT

Họ và tên

Chức danh

1

Nguyễn Văn Bình

Chủ tịch 

(Nghỉ hưu từ tháng 6/2016)

2

Nguyễn Thị Thuỷ Lệ

Chủ tịch (Từ tháng 5/2016)

3

Đỗ Văn Quảng

Phó Chủ tịch

4

Phạm Xuân Hải

Phó Chủ tịch (Từ tháng 01/2015)

5

Vũ Ngọc Chính

Phó Chủ tịch (Từ tháng 01/2017)

6

Nguyễn Ngọc Tuấn

Ủy viên  Ban Thường vụ

(Nghỉ hưu từ tháng 7/2015)

7

Nguyễn Ngọc Huyền

Ủy viên Ban Thường vụ

(Từ tháng 7/2015)

8

Đặng Ngọc Điệp

Ủy viên Ban Thường vụ

9

Nguyễn Thị Thanh Hương

Ủy viên Ban Thường vụ              

(Từ tháng 7/2016)

10

Trần Thị Lựu

Ủy viên Ban Thường vụ

1112

Hà Quang LươngĐào Minh Thông

Ủy viên  Ban Thường vụ

(Nghi hưu từ tháng 6/2017)


Ủy viên  Ban Thường vụ

(Từ tháng 7/2017)

13

Phạm Văn Quản

Ủy viên Ban Thường vụ

14

Phan Văn Chính

Ủy viên  Ban Thường vụ

15

Phạm Minh Đức

Ủy viên  Ban Thường vụ

16

Hoàng Hợp Thương

Ủy viên  Ban Thường vụ

(Nghỉ hưu từ tháng 9/2015)

17

Nguyễn Ngọc Điệp

Ủy viên  Ban Thường vụ              

(Từ tháng 3/2016)

18

Nguyễn Quý Tuấn

Ủy viên  Ban Thường vụ

19

Bùi Anh Đức

Ủy viên  Ban Thường vụ

20

Đỗ Đức Thược

Ủy viên Ban Chấp hành

21

Lê Hồng Phong

Ủy viên Ban Chấp hành

22

Đào Thị Hồng Thúy

Ủy viên Ban Chấp hành

23

Dương Đức Cường

Ủy viên Ban Chấp hành             

(Từ tháng 7/2016)

24

Ngô Tiến Thắng

Ủy viên Ban Chấp hành

(Từ tháng 7/2016)

25

Nguyễn Đình Khải

Ủy viên Ban Chấp hành

26

Hà Mạnh Hoạt

Ủy viên Ban Chấp hành

27

Trần Hồng Mai

Ủy viên Ban Chấp hành

(đã nghỉ chế độ)

2829

Trần Như HưngNguyễn Thị Tuyết Nhung

Ủy viên Ban Chấp hành

(Nghỉ hưu từ tháng 4/2017)


Ủy viên Ban Chấp hành

(Từ tháng 7/2017)

30

Tạ Trọng Tấn

Ủy viên Ban Chấp hành

31

Lê Hải Đông

Ủy viên Ban Chấp hành

32

Tô Văn Huệ

Ủy viên Ban Chấp hành

33

Lã Tuấn Hưng

Ủy viên Ban Chấp hành

(Từ tháng 7/2015)

34

Phan Thị Mai Hương

Ủy viên Ban Chấp hành

35

Thiều Quang Quyến

Ủy viên Ban Chấp hành

(đã nghỉ chế độ)

36

Trần Mạnh Tần

Ủy viên Ban Chấp hành

37

Vũ Văn Định

Ủy viên Ban Chấp hành

38

Lê Thị Thanh Vân

Ủy viên Ban Chấp hành

39

Vũ Thị Lê

Ủy viên Ban Chấp hành

40

Hoàng Văn Tuyến

Ủy viên Ban Chấp hành

41

Nguyễn Thái Ninh

Ủy viên Ban Chấp hành

 (Thôi UVBCH từ tháng 4/2015)

42

Phan Thanh Chung

Ủy viên Ban Chấp hành

43

Lê Ngọc Cẩn

Ủy viên Ban Chấp hành

44

Dương Văn Danh

Ủy viên Ban Chấp hành

45

Đặng Huy Thọ

Ủy viên Ban Chấp hành

(Nghỉ hưu từ tháng 7/2015)

46

Phan Văn Bảo

Ủy viên Ban Chấp hành

(Từ tháng 3/2016)

47

Lê Thị Hậu Lộc

Ủy viên Ban Chấp hành

48

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Ủy viên Ban Chấp hành

49

Nguyễn Văn Nam

Ủy viên Ban Chấp hành

50

Hoàng Văn Hồng

Ủy viên Ban Chấp hành

(đã nghỉ chế độ)

51

Hoàng Đức Khánh

Ủy viên Ban Chấp hành

52

Nguyễn Hoài Long

Ủy viên Ban Chấp hành

 

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam khóa XI  (2008-2013) 

TT

Họ tên

Chức danh

1

Nguyễn Văn Bình                   

Chủ tịch

2

Đặng Hữu Hoàn 

Phó Chủ tịch

(Nghỉ hưu từ tháng 4/2012)

3

Phạm Quang Thịnh

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Thị Yên 

Phó Chủ tịch

(Nghỉ hưu từ tháng 12/2012)

5

Mai Đức Đề

Ủy viên Ban Thường vụ

6

Hà Quang Lương

Ủy viên Ban Thường vụ

7

Trần Hồng Mai

Ủy viên Ban Thường vụ

8

Hoàng Ngọc Hoà

Ủy viên Ban Thường vụ

9

Đào Thị Huyền 

Uỷ viên Ban Thường vụ

(Nghỉ hưu từ tháng 3/2011)

10

Phạm Văn Quản

Ủy viên Ban Thường vụ

11

Hoàng Hợp Thương

Ủy viên Ban Thường vụ

12

Nguyễn Ngọc Tuấn

Ủy viên Ban Thường vụ

13

Nguyễn Xuân Trường

Ủy viên Ban Thường vụ

14

Nguyễn Thị Thuỷ Lệ 

Ủy viên Ban Thường vụ

(Từ tháng 7/2011)

15

Nguyễn Đình Khải

Uỷ viên Ban Chấp hành

16

Nguyễn Văn Hào 

Uỷ viên Ban Chấp hành

(Nghỉ hưu từ tháng 12/2012)

17

Vũ Đình Thuần 

Uỷ viên Ban Chấp hành

(Nghỉ hưu từ tháng 6/2012)

18

Đỗ Đức Thược

Uỷ viên Ban Chấp hành

19

Đoàn Ngọc Anh

Uỷ viên Ban Chấp hành

20

Nguyễn Quang Bình

Uỷ viên Ban Chấp hành

21

Vũ Ngọc Chính

Uỷ viên Ban Chấp hành

22

Phan Văn Chính

Uỷ viên Ban Chấp hành

23

Nguyễn Xuân Du

Uỷ viên Ban Chấp hành

24

Nguyễn Mạnh Đạt

Uỷ viên Ban Chấp hành

25

Trần Như Hưng

Uỷ viên Ban Chấp hành

26

Kiều Văn Linh

Uỷ viên Ban Chấp hành

27

Dương Văn Phúc

Uỷ viên Ban Chấp hành

28

Lê Hiệp Son

Uỷ viên Ban Chấp hành

29

Vũ Ngọc Sơn

Uỷ viên Ban Chấp hành

30

Lê Văn Tảng

Uỷ viên Ban Chấp hành

31

Đỗ Ngọc Thắng

Uỷ viên Ban Chấp hành

32

Lê Ngọc Cẩn

Uỷ viên Ban Chấp hành

33

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Uỷ viên Ban Chấp hành

34

Trương Văn Quảng

Uỷ viên Ban Chấp hành

35

Vũ Xuân Giới

Uỷ viên Ban Chấp hành

36

Trần Hữu Hà

Uỷ viên Ban Chấp hành

37

Nguyễn Tiến Hoá

Uỷ viên Ban Chấp hành

38

Nguyễn Thanh Lâm

Uỷ viên Ban Chấp hành

39

Nguyễn Văn Nam

Uỷ viên Ban Chấp hành

40

Nguyễn Xuân Sơn

Uỷ viên Ban Chấp hành

41

Phùng Bá Thanh

Uỷ viên Ban Chấp hành

Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam khóa X (2003 - 2008 )

TT

Họ tên

Chức danh

1

Nguyễn Việt Hải

Chủ tịch

2

Nguyễn Đỗ Chinh 

Phó Chủ tịch

(Nghỉ hưu từ tháng 7/2007)

3

Đặng Hữu Hoàn

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Thị Yên

Phó Chủ tịch

5

Nguyễn Văn Bình

Ủy viên Ban thường vụ  

(Phó Chủ tịch tháng 7/2007)

6

Mai Đức Đề

Ủy viên Ban Thường vụ

7

Ngô Thị Thanh Giang

Ủy viên Ban Thường vụ

8

Vũ Thị Hòa

Ủy viên Ban Thường vụ

9

Nguyễn Thanh Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ

10

Đào Thị Huyền

Ủy viên Ban Thường vụ

11

Đào Nguyên

Ủy viên Ban Thường vụ

12

Đặng Thái Phượng

Ủy viên Ban Thường vụ

13

Phạm Quang Thịnh

Ủy viên Ban Thường vụ

14

Nguyễn Công Bảo

Ủy viên Ban Chấp hành

15

Nguyễn Xuân Du

Ủy viên Ban Chấp hành

16

Nguyễn Mạnh Đạt

Ủy viên Ban Chấp hành

17

Phan Đăng Gia

Ủy viên Ban Chấp hành

18

Vũ Xuân Giới

Ủy viên Ban Chấp hành

19

Đoàn Thanh Hà

Ủy viên Ban Chấp hành

20

Hoàng Ngọc Hòa

Ủy viên Ban Chấp hành

21

Nguyễn Tiến Hóa

Ủy viên Ban Chấp hành

22

Đào Văn Học

Ủy viên Ban Chấp hành

23

Nguyễn Sỹ Khải

Ủy viên Ban Chấp hành

24

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ủy viên Ban Chấp hành

25

Trần Hồng Mai

Ủy viên Ban Chấp hành

26

Nguyễn Sỹ Mơn

Ủy viên Ban Chấp hành

27

Nguyễn Đăng Nam

Ủy viên Ban Chấp hành

28

Nguyễn Văn Nam

Ủy viên Ban Chấp hành

29

Hoàng Thị Kim Phượng

Ủy viên Ban Chấp hành

30

Lê Hiệp Son

Ủy viên Ban Chấp hành

31

Vũ Ngọc Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành

32

Nguyễn Xuân Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành

33

Trịnh Xuân Tấn

Ủy viên Ban Chấp hành

34

Phùng Bá Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành

35

Nguyễn Thị Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành

36

Vũ Đình Thuần

Ủy viên Ban Chấp hành

37

Nguyễn Xuân Trường

Ủy viên Ban Chấp hành

38

Nguyễn Ngọc Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành

39

Trần Bá Việt

Ủy viên Ban Chấp hành

40

Nguyễn Hữu Việt

Ủy viên Ban Chấp hành

41

Vũ Văn Xứng

Ủy viên Ban Chấp hành

  

Ban Chấp hành  Công đoàn Xây dựng Việt Nam khóa IX ( 1998 - 2003 )

TT

Họ tên

Chức danh

1

Nguyễn Việt Hải

Chủ tịch

2

Nguyễn Đỗ Chinh

Phó Chủ tịch

3

Đặng Hữu Hoàn

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Đức Bàn

Ủy viên Ban Thường vụ

5

Mai Đức Đề

Ủy viên Ban Thường vụ

6

Phan Đăng Gia

Ủy viên Ban Thường vụ

7

Ngô Thị Thanh Giang

Ủy viên Ban Thường vụ

8

Nguyễn Thanh Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ

9

Đào Thị Huyền

Ủy viên Ban Thường vụ

10

Đào Nguyên

Ủy viên Ban Thường vụ

11

Phạm Văn Nhiệm

Ủy viên Ban Thường vụ

12

Đặng Thái Phượng

Ủy viên Ban Thường vụ

13

Đinh La Thăng

Ủy viên Ban Thường vụ

14

Nguyễn Xuân Du

Ủy viên Ban Chấp hành

15

Đặng Thế Đô

Ủy viên Ban Chấp hành

16

Vũ Xuân Giới

Ủy viên Ban Chấp hành

17

Đoàn Thanh Hà

Ủy viên Ban Chấp hành

18

Hoàng Ngọc Hòa

Ủy viên Ban Chấp hành

19

Nguyễn Tiến Hóa

Ủy viên Ban Chấp hành

20

Đào Văn Học

Ủy viên Ban Chấp hành

21

Trần Ngọc Huệ

Ủy viên Ban Chấp hành

22

Nguyễn Duy Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành

23

Nguyễn Bá Khiên

Ủy viên Ban Chấp hành

24

Nguyễn Thị Kỳ

Ủy viên Ban Chấp hành

25

Trương Quý Kỳ

Ủy viên Ban Chấp hành

26

Đỗ Như Minh

Ủy viên Ban Chấp hành

27

Nguyễn Sỹ Mơn

Ủy viên Ban Chấp hành

28

Nguyễn Văn Nam

Ủy viên Ban Chấp hành

29

Vũ Chí Nhiễu

Ủy viên Ban Chấp hành

30

Hoàng Thị Kim Phượng

Ủy viên Ban Chấp hành

31

Dương Văn Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành

32

Nguyễn Xuân Tăng

Ủy viên Ban Chấp hành

33

Nguyễn Văn Thành

Ủy viên Ban Chấp hành

34

Nguyên Văn Thành

Ủy viên Ban Chấp hành

35

Phạm Quang Thịnh

Ủy viên Ban Chấp hành

36

Nguyễn Ngọc Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành

37

Đặng Văn Vĩnh

Ủy viên Ban Chấp hành

38

Vũ Văn Xứng

Ủy viên Ban Chấp hành

39

Nguyễn Thị Yên

Ủy viên Ban Chấp hànhBan Chấp hành  Công đoàn Xây dựng Việt Nam khóa VIII (1993 - 1998 )

TT

Họ tên

Chức danh

1

Vũ Tất Ban

Ủy viên Đoàn Chủ tịch TLĐ- Chủ tịch 
CĐXDVN

2

Nguyễn Đỗ Chinh

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Thị Vinh

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Thanh Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ

5

Đặng Văn Vĩnh

Ủy viên Ban Thường vụ

6

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Ủy viên Ban Thường vụ

7

Phạm Văn Thêm

Ủy viên Ban Thường vụ

8

Nguyễn Khắc Luận

Ủy viên Ban Thường vụ

9

Trần Văn Xuân

Ủy viên Ban Thường vụ

10

Đỗ Văn Hóa

Ủy viên Ban Thường vụ

11

Ngô Thanh Giang

Ủy viên Ban Thường vụ

12

Nguyễn Việt Hải

Ủy viên Ban Thường vụ

13

Phan Đăng Gia

Ủy viên Ban Chấp hành

14

Đỗ Như Lân

Ủy viên Ban Chấp hành

15

Tô Văn Tường

Ủy viên Ban Chấp hành

16

Đỗ Như Minh

Ủy viên Ban Chấp hành

17

Đặng Thái Phượng

Ủy viên Ban Chấp hành

18

Nguyễn Đức Bàn

Ủy viên Ban Chấp hành

19

Phạm Văn Nhiệm

Ủy viên Ban Chấp hành

20

Đặng Hữu Hoàn

Ủy viên Ban Chấp hành

21

Nguyễn Đình Nguyên

Ủy viên Ban Chấp hành

22

Đào Nguyên

Ủy viên Ban Chấp hành

23

Vũ Duy Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành

24

Nguyễn Văn Tùng

Ủy viên Ban Chấp hành

25

Ngô Hạnh Luân

Ủy viên Ban Chấp hành

26

Vũ Thị Vinh

Ủy viên Ban Chấp hành

27

Hoàng Văn Nỷ

Ủy viên Ban Chấp hành

28

Trần Quang Lỵ

Ủy viên Ban Chấp hành

29

Nguyễn Sỹ Mơn

Ủy viên Ban Chấp hành

30

Nguyễn Văn Thành

Ủy viên Ban Chấp hành

31

Nguyễn Xuân Tăng

Ủy viên Ban Chấp hành

32

Hà Thúc Độ

Ủy viên Ban Chấp hành

33

Nguyễn Cương Thường

Ủy viên Ban Chấp hành

34

Nguyễn Duy Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành

35

Huỳnh Mẫn

Ủy viên Ban Chấp hành

36

Nguyễn Bằng Nguyệt

Ủy viên Ban Chấp hành

37

Võ Tuấn Nhung

Ủy viên Ban Chấp hànhBan Chấp hành  Công đoàn Xây dựng Việt Nam khóa VII ( 8/1988 - 5/1993)

TT

Họ tên

Chức danh

1

Vũ Tất Ban

Chủ tịch

2

Hoàng Năng Đắc

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Duy Lan

Phó Chủ tịch

4

Khúc Văn Thành

Ủy viên Ban Thường vụ

5

Nguyễn Xuân Hậu

Ủy viên Ban Thường vụ

6

Nguyễn Đỗ Chinh

Ủy viên Ban Thường vụ

7

Vũ Tuấn Khanh

Ủy viên Ban Thường vụ

8

Hoàng Trung Tâm

Ủy viên Ban Thường vụ

9

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Ủy viên Ban Thường vụ

10

Đăng Văn Vĩnh

Ủy viên Ban Thường vụ

11

Lê Văn Quận

Ủy viên Ban Thường vụ

12

Phạm Chính Ký

Ủy viên Ban Thường vụ

13

Kiếu Quang Long

Ủy viên Ban Chấp hành

14

Trần Quang Lỵ

Ủy viên Ban Chấp hành

15

Đào Nguyên

Ủy viên Ban Chấp hành

16

Đỗ Bửu Đồng

Ủy viên Ban Chấp hành

17

Phạm Đăng Gia

Ủy viên Ban Chấp hành

18

Nguyễn Thanh Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành

19

Đỗ Như Lân

Ủy viên Ban Chấp hành

20

Ngô Hạnh Luân

Ủy viên Ban Chấp hành

21

Hoàng Văn Nỷ

Ủy viên Ban Chấp hành

22

Nguyễn Thiện Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành

23

Chu Kim Tháp

Ủy viên Ban Chấp hành

24

Hoàng Đình Bồn

Ủy viên Ban Chấp hành

25

Phạm Đức Kiên

Ủy viên Ban Chấp hành

26

Phạm Văn Nhiệm

Ủy viên Ban Chấp hành

27

Tô Văn Tường

Ủy viên Ban Chấp hành

28

Nguyễn Hải Truyền

Ủy viên Ban Chấp hành

29

Nguyễn Việt Hải

Ủy viên Ban Chấp hành

30

Nguyễn Thị Minh Hòa

Ủy viên Ban Chấp hành

31

Vũ Thị Vinh

Ủy viên Ban Chấp hành

32

Lê Ba

Ủy viên Ban Chấp hành

33

Đỗ Văn Hóa

Ủy viên Ban Chấp hành

34

Nguyễn Văn Huân

Ủy viên Ban Chấp hành

35

Lục Văn Năm

Ủy viên Ban Chấp hành

36

Lê Văn Sáu

Ủy viên Ban Chấp hànhh

37

Võ Xuân Sỹ

Ủy viên Ban Chấp hành

38

Nguyễn Xuân Tăng

Ủy viên Ban Chấp hành

39

Trịnh Đắc Tề

Ủy viên Ban Chấp hành

40

Vũ Duy Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành

41

Trần Thị Thư

Ủy viên Ban Chấp hành

 

Ban Chấp hành  Công đoàn Xây dựng Việt Nam khóa VI (6/1982 - 8/1988)

TT

Họ tên

Chức danh

1

Phạm Tình

Thư ký

2

Vũ Tất Ban

Phó Thư ký

3

Hoàng Năng Đắc

Phó Thư ký

4

Nguyễn Duy Lan

Ủy viên Ban Thường vụ

5

Nguyễn Khắc Quán

Ủy viên Ban Thường vụ

6

Lê Văn Sang

Ủy viên Ban Thường vụ

7

Đoàn Phổ

Ủy viên Ban Thường vụ

8

Nguyễn Xuân Hậu

Ủy viên Ban Thường vụ

9

Nguyễn Thị Thú

Ủy viên Ban Thường vụ

10

Lê Thanh Đạm

Ủy viên Ban Thường vụ

11

Hoàng Văn Nỷ

Ủy viên Ban Thường vụ

12

Lê Văn Phan

Ủy viên Ban Thường vụ

13

Hoàng Như Kênh

Ủy viên Ban Thường vụ

14

Đặng Văn Vĩnh

Ủy viên Ban Chấp hành

15

Nguyễn Xuân Thắng

Ủy viên Ban Chấp hành

16

Vũ Huy

Ủy viên Ban Chấp hành

17

Nguyễn Văn Quang

Ủy viên Ban Chấp hành

18

Nguyễn Thị Minh Hòa

Ủy viên Ban Chấp hành

19

Vũ Tuấn Khanh

Ủy viên Ban Chấp hành

20

Đặng Xuân Lưu

Ủy viên Ban Chấp hành

21

Phan Văn Trình

Ủy viên Ban Chấp hành

22

Đỗ Như Lân

Ủy viên Ban Chấp hành

23

Nguyễn Văn Bình

Ủy viên Ban Chấp hành

24

Chu Kim Tháp

Ủy viên Ban Chấp hành

25

Nguyễn Đỗ Chinh

Ủy viên Ban Chấp hành

26

Nguyễn Hải Truyền

Ủy viên Ban Chấp hành

27

Phạm Đức Kiên

Ủy viên Ban Chấp hành

28

Bùi Thị Hiếu

Ủy viên Ban Chấp hành

29

Trần Thị Nhẫn

Ủy viên Ban Chấp hành

30

Nguyễn Thanh Cảnh

Ủy viên Ban Chấp hành

31

Đàm Mạnh Hồng

Ủy viên Ban Chấp hành

32

Phạm Chính Ký

Ủy viên Ban Chấp hành

33

Vũ Thì

Ủy viên Ban Chấp hành

34

Nguyễn Văn Tùng

Ủy viên Ban Chấp hành

35

Đỗ Văn Hóa

Ủy viên Ban Chấp hành

36

Nông Ngọc Hải

Ủy viên Ban Chấp hành

31

Đàm Mạnh Hồng

Ủy viên Ban Chấp hành

32

Phạm Chính Ký

Ủy viên Ban Chấp hành

33

Vũ Thì

Ủy viên Ban Chấp hành

34

Nguyễn Văn Tùng

Ủy viên Ban Chấp hành

35

Đỗ Văn Hóa

Ủy viên Ban Chấp hành

36

Nông Ngọc Hải

Ủy viên Ban Chấp hành

37

Nguyễn Mạnh Túc

Ủy viên Ban Chấp hành

38

Trần Thị Thư

Ủy viên Ban Chấp hành

39

Vũ Ngọc Trúc

Ủy viên Ban Chấp hành

40

Hoàng Đình Trọng

Ủy viên Ban Chấp hành

41

Võ Xuân Sĩ

Ủy viên Ban Chấp hành

42

Trần Chỉ

Ủy viên Ban Chấp hành

43

Bùi Khắc Thiệp

Ủy viên Ban Chấp hành

 

Ban Chấp hành  Công đoàn Xây dựng Việt Nam khóa V ( 4/1979 - 6/1982)

TT

Họ tên

Chức danh

1

Phan Tình

Thư ký

2

Vũ Tất Ban

Phó Thư ký

3

Hoàng Năng Đắc

Phó Thư ký

4

Nguyễn Xuân Hậu

Ủy viên Ban thường vụ

5

Nguyễn Thị Thú

Ủy viên Ban Thường vụ

6

Hoàng Như Sáu

Ủy viên Ban Thường vụ

7

Nguyễn Văn Tùng

Ủy viên Ban Thường vụ

8

Lê Quang Cảnh

Ủy viên Ban Chấp hành

9

Nguyễn Duy Lan

Ủy viên Ban Chấp hành

10

Lê Thanh Đạm

Ủy viên Ban Chấp hành

11

Trương Thị Len

Ủy viên Ban Chấp hành

12

Trịnh Văn Tước

Ủy viên Ban Chấp hành

13

Nguyễn Hữu Phúc

Ủy viên Ban Chấp hành

14

Vũ Đức Thăng

Ủy viên Ban Chấp hành

15

Vũ Tuấn Khanh

Ủy viên Ban Chấp hành

16

Lê Trọng Phiếm

Ủy viên Ban Chấp hành

17

Hoàng Trọng Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành

18

Nguyễn Khắc Quán

Ủy viên Ban Chấp hành

19

Ngô Văn Tặng

Ủy viên Ban Chấp hành

20

Phan Văn Trình

Ủy viên Ban Chấp hành

21

Dương Quang Thâu

Ủy viên Ban Chấp hành

22

Mai Thị Vang

Ủy viên Ban Chấp hành

23

Nguyễn Thị Thuyết

Ủy viên Ban Chấp hành

24

Hoàng Văn Nỷ

Ủy viên Ban Chấp hành

25

Hồng Quang Lâm

Ủy viên Ban Chấp hành

26

Nguyễn Văn Phúc

Ủy viên Ban Chấp hành

27

Phạm Quý Phác

Ủy viên Ban Chấp hành


 

Ban Chấp hành  Công đoàn Xây dựng Việt Nam khóa IV (4/1975 - 4/1979)

TT

Họ tên

Chức danh

1

Vũ Ngọc Quỳnh

Thư ký

2

Trần Hải

Phó Thư ký

3

Nguyễn Vạn

Phó Thư ký

4

Hoàng Năng Đắc

Ủy viên Ban Thường vụ

5

Vũ Đức Thuận

Ủy viên Ban Thường vụ

6

Nguyễn Xuân Hậu

Ủy viên Ban Chấp hành

7

Đỗ Trọng Tiên

Ủy viên Ban Chấp hành

8

Nguyễn Trí Thức

Ủy viên Ban Chấp hành

9

Trần Văn Phào

Ủy viên Ban Chấp hành

10

Hà Lộc

Ủy viên Ban Chấp hành

11

Lê Thanh Đạm

Ủy viên Ban Chấp hành

12

Nguyễn Thế Kim

Ủy viên Ban Chấp hành

13

Nguyễn Văn Dược

Ủy viên Ban Chấp hành

14

Hoàng Bùi Củng

Ủy viên Ban Chấp hành

15

Trườn Thị Len

Ủy viên Ban Chấp hành

16

Tôn Thiện Bính

Ủy viên Ban Chấp hành

17

Lê Thị Thuyết

Ủy viên Ban Chấp hành

18

Lê Thị Quỳnh Hoa

Ủy viên Ban Chấp hành

19

Nguyễn Văn Mỹ

Ủy viên Ban Chấp hành

20

Huỳnh Thanh Tùng

Ủy viên Ban Chấp hành

21

Phan Bội Quỳnh

Ủy viên Ban Chấp hành

 

Ban Chấp hành Công đoàn Kiến Trúc Việt Nam khóa III (12/1971 -12/11/1973)

Ngày 12-11-1973, Công đoàn Kiến trúc Việt Nam được Đoàn Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam ra quyết định đổi tên thành Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

STT

Họ tên

Chức danh

1

Vũ Ngọc Quỳnh

Thư ký

2

Trần Hải

Phó Thư ký

3

Nguyễn Vạn

Phó Thư ký

4

Hoàng Năng Đắc

Ủy viên Ban Thường vụ

5

Nguyễn Thị Bốn

Ủy viên Ban Thường vụ

6

Vũ Đức Thuận

Ủy viên Ban Thường vụ

7

Phan Văn Tửu

Ủy viên Ban Thường vụ

8

Trần Châu

Ủy viên Ban Chấp hành

9

Lê Văn Được

Ủy viên Ban Chấp hành

10

Tăng Gia Khánh

Ủy viên Ban Chấp hành

11

Nguyễn Văn Phú

Ủy viên Ban Chấp hành

12

Lê Văn Vệ

Ủy viên Ban Chấp hành

13

Vũ Tất Ban

Ủy viên Ban Chấp hành

14

Đỗ Đức Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành

15

Trà Xuân Mai

Ủy viên Ban Chấp hành

16

Trần Văn Phào

Ủy viên Ban Chấp hành

17

Bùi Đức Tuệ

Ủy viên Ban Chấp hành

18

Hoàng Bùi Củng

Ủy viên Ban Chấp hành

19

Trần Thành

Ủy viên Ban Chấp hành

20

Lê Thị Ước

Ủy viên Ban Chấp hành

21

Trần Tiến Chủ

Ủy viên Ban Chấp hànhBan Chấp hành Công đoàn Kiến Trúc Việt Nam khóa II (3/1964 -12/1971)

STT

Họ tên

Chức danh

1

Vũ Ngọc Quỳnh

Thư ký

2

Nguyễn Khắc Nhị

Phó Thư ký

3

Vũ Đình Tiến

Ủy viên Ban Thường vụ

4

Dương Xuân An

Ủy viên Ban Thường vụ

5

Bùi Văn Lương

Ủy viên Ban Thường vụ

6

Vũ Đức Thân

Ủy viên Ban Chấp hành

7

Trần Thành

Ủy viên Ban Chấp hành

8

Nguyễn Hoạt

Ủy viên Ban Chấp hành

9

Trần Hải

Ủy viên Ban Chấp hành

10

Hoàng Năng Đắc

Ủy viên Ban Chấp hành

11

Trịnh Tam Đỉnh

Ủy viên Ban Chấp hành

12

Nguyễn Tam Kỷ

Ủy viên Ban Chấp hành

13

Nguyễn Thành Khương

Ủy viên Ban Chấp hành

14

Trương Thanh Toàn

Ủy viên Ban Chấp hành

15

Nguyễn Thị Bốn

Ủy viên Ban Chấp hành


 

Ban Chấp hành Công đoàn Kiến trúc Việt Nam khóa I (4/1961 -3/1964)

TT

Họ tên

Chức danh

1

Nguyễn Lưu

Thư ký

2

Vũ Ngọc Quỳnh

Phó Thư ký

3

Nguyễn Khắc Nhị

Ủy viên Bản Thường vụ

4

Lê Như Thao

Ủy viên Bản Thường vụ

5

Phạm Hồng

Ủy viên Bản Thường vụ

6

Dương Xuân An

Ủy viên Bản Thường vụ

7

Trần Đình Phan

Ủy viên Bản Thường vụ

8

Nguyễn Thành Khương

Ủy viên Ban Chấp hành

9

Vũ Văn Phiếu

Ủy viên Ban Chấp hành

10

Hoàng Thiệu

Ủy viên Ban Chấp hành

11

Trịnh Tam Đỉnh

Ủy viên Ban Chấp hành

12

Trần Hải

Ủy viên Ban Chấp hành

13

Bùi Văn Lương

Ủy viên Ban Chấp hành

14

Nguyễn Văn Vỹ

Ủy viên Ban Chấp hành

15

Hoàng Bình

Ủy viên Ban Chấp hành

16

Nguyễn Văn Thân

Ủy viên Ban Chấp hành

17

Hứa Văn Minh

Ủy viên Ban Chấp hành

18

Mạc Thị Diệu

Ủy viên Ban Chấp hành

19

Nguyễn Đình Giai

Ủy viên Ban Chấp hành

20

Tô Sâm

Ủy viên Ban Chấp hành

21

Nguyễn San

Ủy viên Ban Chấp hành

22

Nguyễn Văn Dung

Ủy viên Ban Chấp hành

23

Nguyễn Minh Nhật

Ủy viên Ban Chấp hành

24

Võ Bản

Ủy viên Ban Chấp hành

25

Nguyễn Thị Phú

Ủy viên Ban Chấp hành

26

Trần Mỹ

Ủy viên Ban Chấp hành

27

Đặng Văn Thức

Ủy viên BCH dự khuyết

28

Hoàng Thị Tô

Ủy viên BCH dự khuyết

29

Vũ Tất Khoan

Ủy viên BCH dự khuyết

30

Vũ Đình Tiến

Ủy viên BCH dự khuyết

31

Phan Tuệ

Ủy viên BCH dự khuyết

32

Trương Hữu Bàng

Ủy viên BCH dự khuyết

 

Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Xây dựng cơ bản Việt Nam (3/1957 - 4/1961)

TT

Họ tên

Chức danh

1

Trương Hòa

Thư ký

2

Trịnh Tam Tỉnh

Ủy Viên

3

Nguyễn Văn Dung

Ủy viên

4

Võ Bản

Ủy Viên

5

Trần Ý

Ủy viên

6

Phan Tính

Ủy Viên


 

hud
Sông Đà
Vinaconex
vicem
lilama
vigracela
coma
hancorp
fico
licogi
viwaseen
cdxd4
baolaodong
baoxaydung
Bệnh viện Xây dựng
bvxd vtri
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỬA LÒ
Trung tâm Phục hồi Chức năng – Điều trị bệnh nghề
Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi Chức năng ngành Xây
rung tâm Điều dưỡng Phục hồi Chức năng Sầm Sơn