Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ tư, 31/05/2023 | 11:14

Thứ tư, 31/05/2023 | 11:14

Công đoàn ngành địa phương

CĐXD Thanh Hoá: Đổi mới hoạt động công đoàn trong tình hình mới

Công đoàn ngành Xây dựng Thanh Hoá đã nỗ lực phấn đấu, nâng cao chất lượng hoạt động để thực sự là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Công đoàn ngành Xây dựng Thanh Hoá đã chú trọng, tập trung huy động các nguồn lực, hướng về đoàn viên, người lao động. Thường xuyên tổ chức các hoạt động như: "Tết Sum vầy", "Tháng Công nhân", "Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động". Trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn ngành Xây dựng đã chăm

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 5
  • 0
  • 5
  • 9
  • 6
  • 8
  • 4
lên đầu trang