Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ bảy, 20/04/2019 | 03:51

Thứ bảy, 20/04/2019 | 03:51

Công đoàn ngành địa phương

Công đoàn Ngành Xây dựng Thanh Hóa đẩy mạnh các phong trào thi đua

Công đoàn ngành xây dựng Thanh Hóa hiện có 28 công đoàn cơ sở với 3.023 đoàn viên công đoàn. Những năm qua, ngành xây dựng đã không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trở thành động lực quan trọng để cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 2
  • 6
  • 9
  • 4
  • 6
  • 8
  • 7
lên đầu trang