Tìm kiếm 
Ban Thường vụ khóa XII (cập nhật tháng 01/2017) 
 
   


Đồng chí: Nguyễn Thị Thuỷ Lệ
Ngày sinh: 15-6-1969
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tháng 7/2016)
- Ủy viên Ban cán sự đảng BXD (Tháng 7/2016)
- Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam (Tháng 5/2016)

c2473a7c1_image006.jpg

Đồng chí: Đỗ Văn Quảng
Ngày sinh: 06-10-1972
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Đồng chí: Phạm Xuân Hải
Ngày sinh: 03-4-1964
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam (Tháng 1/2015)
5962344e8_image008.jpg
Đồng chí: Vũ Ngọc Chính
Ngày sinh: 28-5-1965
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam (Tháng 01/2017)
- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn CQ Công đoàn Xây dựng Việt Nam (Tháng 7/2016)
c43d587bd_image014.jpg
Đồng chí: Đặng Ngọc Điệp
Ngày sinh: 04-02-1968
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Trưởng ban Tổ chức, Công đoàn Xây dựng Việt Nam


Đồng chí: Nguyễn Ngọc Huyền

Ngày sinh: 12-8-1976

Chức vụ, đơn vị công tác:

- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam (Tháng 7/2015)

- Chánh Văn phòng Công đoàn Xây dựng Việt Nam


5f4d5e707_image032.jpg
Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày sinh: 01-1-1981
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam (Tháng 7/2016)
- Trưởng Ban Tài chính Công đoàn Xây dựng Việt Nam
 
628b95010_image022.jpg
Đồng chí: Phan Văn Chính
Ngày sinh: 20-9-1969
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Trưởng Văn phòng đại diện CĐXDVN khu vực phía Nam
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)
b03673ab0_image024.jpg
Đồng chí: Phạm Minh Đức
Ngày sinh: 22-3-1966
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam


Đồng chí: Đào Minh Thông
Ngày sinh: 
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam (Tháng 7/2017)
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama)
 
d3c057bf5_image016.jpg
Đồng chí: Trần Thị Lựu
Ngày sinh: 13-3-1963
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
 
9de4fd5e8_image020.jpg
Đồng chí: Phạm Văn Quản
Ngày sinh: 27-5-1965
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Sông Đà
96e21b682_image028.jpg
Đồng chí: Nguyễn Quý Tuấn
Ngày sinh: 07-8-1965
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Viglacera - CTCP

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Điệp
Ngày sinh: 21-2-1959
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam (từ tháng 3/2016)
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex)
02e089878_image030.jpg
Đồng chí: Bùi Anh Đức
Ngày sinh: 15-11-1971
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Ninh

 
 
 
hud
Sông Đà
Vinaconex
vicem
lilama
vigracela
coma
hancorp
fico
licogi
viwaseen
cdxd4
baolaodong
baoxaydung
Bệnh viện Xây dựng
bvxd vtri
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỬA LÒ
Trung tâm Phục hồi Chức năng – Điều trị bệnh nghề
Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi Chức năng ngành Xây
rung tâm Điều dưỡng Phục hồi Chức năng Sầm Sơn