Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 06/07/2020 | 19:39

Thứ hai, 06/07/2020 | 19:39

Tư vấn pháp luật

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động có quyền và nghĩa vụ gì ?

Hỏi: Tôi và bạn tôi chuẩn bị thành lập doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê lại lao động. Xin hỏi, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê lại lao động được pháp luật quy định như thế nào?

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 5
  • 9
  • 6
  • 9
  • 2
  • 9
  • 5
lên đầu trang