Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ tư, 17/07/2024 | 17:58

Thứ tư, 17/07/2024 | 17:58

Tư vấn pháp luật

Danh mục nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ngành Xây dựng (cập nhật đến tháng 5/2024)

Danh mục nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tiếp tục được chia theo từng lĩnh vực cụ thể và phân loại theo điều kiện lao động loại IV, V, VI. CĐXDVN tổng hợp các nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ngành Xây dựng tại 02 Thông tư (Thông tư 19/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023; Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020)

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 8
  • 3
  • 5
  • 3
  • 7
  • 4
  • 3
lên đầu trang