Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 15/04/2021 | 21:21

Thứ năm, 15/04/2021 | 21:21

Công đoàn ngành địa phương

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng HYC tỉnh Hưng Yên hưởng ứng thực hiện Chương trình “ 75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

Hưởng ứng Chương trình “ 75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Hưng Yên, tại Hội trường Công ty, Công đoàn Công ty phối hợp với Chủ sử dụng Công ty thống nhất ký Biên bản ghi nhớ hưởng ứng thực hiện Chương trình “ 75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 8
  • 3
  • 3
  • 4
  • 2
  • 2
  • 2
lên đầu trang