Tên văn bản Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn Việt Nam
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Phụ lục thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản và bản sao văn bản; mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản. Phụ lục Viết hoa trong văn bản. Phụ lục Chữ viết tắt tên loại, mẫu trình bày văn bản và bản sao văn bản. Phụ lục thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản đại hội công đoàn các cấp
Số hiệu văn bản 933/QĐ-TLĐ Ngày có hiệu lực 14/05/2024
Ngày ban hành 14/05/2024 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Chủ tịch Nguyễn Đình Khang