Tên văn bản Lấy ý kiến đoàn viên, người lao động phục vụ Diễn đàn Người lao động năm 2023
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Lấy ý kiến đoàn viên, người lao động phục vụ Diễn đàn Người lao động năm 2023
Số hiệu văn bản 6791/TLĐ-TG Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 05/07/2023 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu