Tên văn bản Triển khai Chỉ thị số 29-CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-TTg; hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2024; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW.
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Triển khai Chỉ thị số 29-CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-TTg; hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2024; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW.
Số hiệu văn bản 1024/TLĐ-TG Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 05/04/2024 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu