STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 1226-BXD-VP Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 19/03/2020
2 02/CT-BXD Phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng năm 2020 và kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 của ngành Xây dựng 19/03/2020
3 01/CT-BXD Chỉ thị về việc tăng cương công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chung mới của virus corona (ncov) 03/02/2020
4 05/CT-BXD Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng”. 22/12/2017
5 04/CT-BXD Phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH của ngành XD năm 2017 và KH 5 năm hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành XD 20/09/2017
6 602/BXD – PC Tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 04/04/2016
7 06/2015/TT-BXD THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH XÂY DỰNG 30/10/2015
8 1436/ BXD-QLN Thực hiện Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13. 30/06/2015
9 1022/QĐ-BXD Quyết định về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Đề án nâng cao chất lượng đầu tư, hiệu quả quản lý nhà nước và định hướng đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản giai đoạn 2011-2020. 01/12/2011
10 14/2011/TT-BXD Thông tư quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. 25/11/2011
11 999/QĐ-BXD Quyết định về việc công nhận thị trấn Lấp Vò mở rộng, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. 24/11/2011
12 896/QĐ-BXD Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020. 17/11/2011
13 124 LT/BXD-CĐ Chỉ thị của Bộ trưởng BXD và Ban Thường vụ CĐXDVN về tổ chức cuộc vận động " Tổ chức tốt hơn điều kiện sống và làm việc của CNVC ngành Xây dựng 29/04/1994