STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 157/QD-BXD Quyết định ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của BXD đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 08/03/2024
2 29/TB-BXD Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tại Hội nghị đánh giá thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Xây dựng và CĐXDVN 06/03/2024
3 01/CT-BXD Phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng năm 2023 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống mành Xây dựng (29/4/1958-29/4/2023) 06/03/2023
4 2798/BXD-VP Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 19/07/2021
5 6099/BXD-VP Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 21/12/2020
6 95/TB-BXD Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Xây dựng ngày 03/8/2020 04/08/2020
7 3576/BXD-VP Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 27/07/2020
8 443 CV/BCSĐ Triển khai thực hiện Chi thị số 43-CT/TW và Chỉ thị số 44-CT/TW 23/06/2020
9 816/QĐ-BXD Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 18/06/2020
10 1801/BXD-VP Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của TTCP và Chỉ thị 02/CT-BXD ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng BXD 17/04/2020
11 419-CV/BCSĐ Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 54 Ban Bí thư về HIV/AIDS 14/04/2020
12 418-CV/BCSĐ Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46/CT-TW ngày 27/7/2010 14/04/2020
13 188 -KH/BCSĐ Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 14/04/2020
14 44/TB-BXD Thông báo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 BXD ngày 13/4/2020 13/04/2020
15 414-cv/bcsđ Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW về công tác và quản lý lễ hội 03/04/2020