Tên văn bản Triển khai thực hiện Chi thị số 43-CT/TW và Chỉ thị số 44-CT/TW
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Triển khai thực hiện Chi thị số 43-CT/TW và Chỉ thị số 44-CT/TW
Số hiệu văn bản 443 CV/BCSĐ Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 23/06/2020 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Ban cán sự đảng BXD Người ký Phó Bí thư Lê Quang Hùng