Tên văn bản Phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng năm 2023 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống mành Xây dựng (29/4/1958-29/4/2023)
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng năm 2023 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống mành Xây dựng (29/4/1958-29/4/2023)
Số hiệu văn bản 01/CT-BXD Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 06/03/2023 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Xây Dựng Người ký Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị