Tên văn bản Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu văn bản 816/QĐ-BXD Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 18/06/2020 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng Người ký Bộ trưởng BXD Phạm Hồng Hà