Tên văn bản “CÂM NANG PHÒNG, CHỐNG COVID-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả “CÂM NANG PHÒNG, CHỐNG COVID-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”.
Số hiệu văn bản 2669/TLĐ Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 24/09/2021 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành TLĐLĐVN Người ký Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu