Tên văn bản Hướng dẫn về tiêu chí thi đua và khen thưởng Phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Hướng dẫn về tiêu chí thi đua và khen thưởng Phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”
Số hiệu văn bản 33/ HD-TLĐ Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 12/10/2021 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành TLĐLĐVN Người ký Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải