STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 181/HD-CĐXD Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2018 07/03/2018
2 146/CĐXD-TG Thực hiện việc may, mặc áo đồng phục Công đoàn Việt Nam 27/02/2018
3 08/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức xét chọn và trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III năm 2018 23/02/2018
4 89 /KH-UBKT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN NĂM 2018 30/01/2018
5 66/CĐXD-TG Áp dụng mức tiền thưởng cho các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2017 19/01/2018
6 40/HD-CĐXD Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2018 12/01/2018
7 Biểu mẫu 1 Công tác nữ công: Mẫu báo cáo 6 tháng đầu năm 12/01/2018
8 Biểu mẫu 2 Công tác nữ công: Mẫu đăng ký thi đua GVN-ĐVN 12/01/2018
9 Biểu mẫu 3 Công tác nữ công: Mẫu báo cáo năm 12/01/2018
10 Biểu mẫu 4 Công tác nữ công: Mẫu biểu số liệu kèm theo báo cáo năm 12/01/2018
11 67/TLĐ Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa TLĐLĐVN với VNPOST 11/01/2018
12 2106/QĐ-TLĐ Ban hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn 28/12/2017
13 859/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018 11/12/2017
14 855/CĐXD-TG Cung cấp ảnh, phim tư liệu giai đoạn 2013-2018 08/12/2017
15 141/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 07/12/2017