STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 747/CĐXD Tham dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018-2023 04/12/2018
2 001/TLĐLĐVN Tài liệu Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII 04/12/2018
3 75 - HD/BTGTW Về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 03/12/2018
4 726/CĐXD-TG CV hướng dẫn bình chọn điển hình tiên tiến năm 2019 (Khối CĐ cấp trên trực tiếp CS trực thuộc CĐXDVN) 16/11/2018
5 726/CĐXD-TG CV hướng dẫn bình chọn điển hình tiên tiến năm 2019 (Khối CĐCS trực thuộc CĐXDVN) 16/11/2018
6 726/CĐXD-TG CV hướng dẫn bình chọn điển hình tiên tiến năm 2019 (CĐXD khối địa phương) 16/11/2018
7 719 /CĐXD-TG Khen thưởng CNLĐ vì môi trường 13/11/2018
8 149/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC 07/11/2018
9 01/CĐXD-TOC Mẫu biểu báo cáo Ban Tổ chức năm 2018 01/11/2018
10 623/CĐXD-UBKT Chuẩn bị Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2018 09/10/2018
11 577/QĐ-CĐXD Quy chế khen thưởng của Công đoàn Xây dựng Việt Nam (mới): 577/QĐ-CĐXD ngày 05/9/2018 05/09/2018
12 533/HD-CĐXD Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trên mạng xã hội facebook 24/08/2018
13 519/CĐXD-TG Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng 16/08/2018
14 518/CĐXD-TG Tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 16/08/2018
15 502/CĐXD-TG Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng 10/08/2018