Tên văn bản Văn kiện Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Văn kiện Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam
Số hiệu văn bản VK Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 31/10/2023 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng