STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 153/2016/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 14/11/2016
2 Mẫu biểu Mẫu biểu công tác Tổ chức năm 2016 04/11/2016
3 610/HD-CĐXD Hướng dẫn khen thưởng 2016; một số mẫu văn bản hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng của tổ chức Công đoàn 01/11/2016
4 595/KH-CĐXD Kế hoạch chăm lo cho đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức, lao động trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017 25/10/2016
5 586/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức biểu dương chủ tịch công đoàn tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập CĐXDVN (16/3/1957-16/3/2017) 19/10/2016
6 1699/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2017 18/10/2016
7 Số 579/CĐXDVN-CSPL Ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt 17/10/2016
8 4027/BHXH-ST Hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động 14/10/2016
9 567/ UBKT Báo cáo kết quả hoạt động UBKT năm 2016 12/10/2016
10 01/UBKT Biểu mẫu tổng hợp kết quả phân loại UBKT CĐCS 12/10/2016
11 002/UBKT BIỂU MẪU BÁO CÁO VỀ TỔ CHỨC CỦA UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TÍNH ĐẾN THÁNG 11/2016 12/10/2016
12 553/CĐXD-TG Gợi ý trả lời câu hỏi Cuộc thi viết "Công đoàn Xây dựng Việt Nam - 60 năm xây dựng và phát triển" 03/10/2016
13 Số 553 /CĐXD-TG Gợi ý trả lời câu hỏi Cuộc thi viết tìm hiểu “CĐXDVN - 60 năm xây dựng và phát triển” 03/10/2016
14 3601/QCPH-TLĐ-BHXH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRAO ĐỔI, CUNG CẤP THÔNG TIN, TÀI LIỆU TRONG VIỆC KHỞI KIỆN RA TÒA ÁN ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 20/09/2016
15 HD 1386/HD-TLĐ Hướng dẫn 1368 về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 15/09/2016