STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 1911/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn 19/12/2016
2 1912/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý vốn của công đoàn đầu tư tài chính, hoạt động kinh tế 19/12/2016
3 1913/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức, quản lý tài chính Công ty TNHH MTV Công đoàn 19/12/2016
4 740/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2017 12/12/2016
5 735/HD-CĐXD Học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 08/12/2016
6 736/CĐXD-CSPL Xét khen thưởng Cuộc vận động “Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của CNVC ngành Xây dựng” năm 2016 08/12/2016
7 728/HD-CĐXD Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 06/12/2016
8 718/HD-CĐXD HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2017 01/12/2016
9 Số718/HD-CĐXD BIỂU MẪU KEM THEO HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2017 01/12/2016
10 703/CĐXD-TG Biểu mẫu báo cáo Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS 2016 28/11/2016
11 657/CĐXD-TG Đẩy mạnh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập CĐXDVN 16/11/2016
12 153/2016/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 14/11/2016
13 Mẫu biểu Mẫu biểu công tác Tổ chức năm 2016 04/11/2016
14 610/HD-CĐXD Hướng dẫn khen thưởng 2016; một số mẫu văn bản hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng của tổ chức Công đoàn 01/11/2016
15 595/KH-CĐXD Kế hoạch chăm lo cho đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức, lao động trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017 25/10/2016