STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 24/KH-TLĐ Kế hoạch tuyên truyền về “Công đoàn vì lợi ích đoàn viên” và “Thiết chế Công đoàn” 05/07/2017
2 356 /KH-CĐXD Thực hiện Nghị quyết 10b/NQ-BCH ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về Nâng cao hiệu quả công tác pháp luật của tổ chức công đoàn trong tình hình mới 03/07/2017
3 354 /KH–CĐXD Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 10c/NQ-BCH ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới 30/06/2017
4 335/CĐXD-NC Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa X) 21/06/2017
5 335/CĐXD-NC Phụ lục tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa X) 21/06/2017
6 331/KH-CĐXD kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" 20/06/2017
7 01/SĐLT BỘ TÀI LIỆU TRIỂN KHAI LẤY Ý KIẾN SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 08/06/2017
8 305/CĐXD-TG Hướng dẫn thực hiện Chương trình “Nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, kiến thức pháp luật cho đoàn viên và NLĐ” giai đoạn 2017-2018 08/06/2017
9 1271/HD-TLĐ HƯỚNG DẪN CÔNG ĐOÀN VỚI VIỆC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 159/2016/NĐ-CP 07/06/2017
10 705/QĐ-TTg Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 25/05/2017
11 272/CĐXD-TG Hướng dẫn triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá 25/05/2017
12 273/CĐXD-TG Hướng dẫn triển khai các hoạt động tuyên truyền PCMT, HIV/AIDS, TNXH 25/05/2017
13 02/2017/TT-BNV THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG, PHỤ CẤP TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ HỘI 12/05/2017
14 650/TLĐ Tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung 05/05/2017
15 40/2017/TT-BTC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ 28/04/2017