Tên văn bản Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Danh mục nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tiếp tục được chia theo từng lĩnh vực cụ thể và phân loại theo điều kiện lao động loại IV, V, VI. CĐXDVN tổng hợp các nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ngành Xây dựng tại 02 Thông tư (Thông tư 19/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023; Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020)
Số hiệu văn bản 11/2020/TT-BLĐTBXH Ngày có hiệu lực 12/11/2020
Ngày ban hành 12/11/2020 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Người ký Bộ trưởng Đào Ngọc Dung