STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 001/CĐXD ĐỀ CƯƠNG CÂU HỎI THI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN GIỎI NĂM 2016 22/08/2016
2 478/TB-CĐXD Thông báo về việc tổ chức Hội thi cán bộ Công đoàn giỏi toàn quốc ngành Xây dựng năm 2016 22/08/2016
3 472/CĐXD-TG Báo cáo kết quả ủng hộ 01 ngày lương chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa” 11/08/2016
4 442 /CĐXD - UBKT Đôn đốc công tác kiểm tra 6 tháng cuối năm 2016 25/07/2016
5 1106/TLĐ Tham gia giao lưu trực tuyến giữa TT Đoàn Chủ tịch với CNVCLĐ 20/07/2016
6 421/CĐXD-TG Tuyên truyền cao điểm kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2016) 14/07/2016
7 414/KH- CĐXD Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Công đoàn Xây dựng Việt Nam 12/07/2016
8 88/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỆN 01/07/2016
9 995/HD-TLĐ Hướng dẫn công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án TCLĐ cá nhân, tập thể 30/06/2016
10 19/2016/TT-BYT Thông tư 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động 30/06/2016
11 19/2016/TT-BYT Thông tư 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động 30/06/2016
12 28/2016/TT-BYT Thông tư hướng dẫn quản lý bệnh ngề nghiệp 30/06/2016
13 13/2016/TT-BLĐTBXH BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 16/06/2016
14 13/2016/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 16/06/2016
15 01/CSPL BIỂU THỐNG KÊ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 14/06/2016