STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 26/2016/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ 01/09/2016
2 27/2016/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ 01/09/2016
3 28/2016/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÔNG TY CÓ CỔ PHẦN, VỐN GÓP CHI PHỐI CỦA NHÀ NƯỚC 01/09/2016
4 495/QĐ-CĐXD Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu "Công đoàn Xây dựng Việt Nam - 60 năm xây dựng và phát triển" 31/08/2016
5 494/CĐXD Sửa đổi, bổ sung Quy chế Cán bộ công đoàn giỏi toàn quốc ngành Xây dựng năm 2016 31/08/2016
6 Số 489-KH-CĐXD Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi viết tìm hiểu 60 năm ngày thành lập Công đoàn Xây dựng Việt Nam (16/3/1957 - 16/3/2017 30/08/2016
7 001/CĐXD ĐỀ CƯƠNG CÂU HỎI THI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN GIỎI NĂM 2016 22/08/2016
8 478/TB-CĐXD Thông báo về việc tổ chức Hội thi cán bộ Công đoàn giỏi toàn quốc ngành Xây dựng năm 2016 22/08/2016
9 472/CĐXD-TG Báo cáo kết quả ủng hộ 01 ngày lương chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa” 11/08/2016
10 442 /CĐXD - UBKT Đôn đốc công tác kiểm tra 6 tháng cuối năm 2016 25/07/2016
11 1106/TLĐ Tham gia giao lưu trực tuyến giữa TT Đoàn Chủ tịch với CNVCLĐ 20/07/2016
12 421/CĐXD-TG Tuyên truyền cao điểm kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2016) 14/07/2016
13 414/KH- CĐXD Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Công đoàn Xây dựng Việt Nam 12/07/2016
14 88/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỆN 01/07/2016
15 995/HD-TLĐ Hướng dẫn công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án TCLĐ cá nhân, tập thể 30/06/2016