STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 480/CĐXD-UBKT Đôn đốc công tác kiểm tra các tháng cuối năm 2018 27/07/2018
2 Đề cương tuyên truyền Đề cương tuyên truyền Luật An ninh mạng 28/06/2018
3 437/CĐXD-TG Tuyên truyền Luật An ninh mạng 28/06/2018
4 Đề cương tuyên truyền Đề cương tuyên truyền phòng chống thiên tai 27/06/2018
5 419/CĐXD-TG Hiến máu tình nguyện hè 2018 19/06/2018
6 420/HD-CĐXD Hướng dẫn tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" và "Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam" năm 2018 19/06/2018
7 25/2018/QH14 Tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo 2018 12/06/2018
8 408/HD-CĐXD Hướng dẫn triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2018 08/06/2018
9 1191/HD-BXD Hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng” 23/05/2018
10 72/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 15/05/2018
11 352/CĐXD-NC Triển khai công tác Thi đua khen thưởng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 trong công tác nữ công 14/05/2018
12 352/CĐXD-NC Mẫu báo cáo 352/CĐXD-NC V/v triển khai công tác Thi đua khen thưởng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 trong công tác nữ công 14/05/2018
13 352 /CĐXD-NC Triển khai công tác Thi đua khen thưởng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 trong công tác nữ công 14/05/2018
14 347/CĐXD-NC Hướng dẫn hoạt động công tác Dân số - Gia đình – Trẻ em năm 2018 10/05/2018
15 340/CĐXD-TG Giới thiệu công trình và tập thể, cá nhân tiêu biểu để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam, năm 2018. 09/05/2018