Tên văn bản Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Số hiệu văn bản 253/TB-VPCP Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 25/07/2020 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Chính phủ Người ký Nguyễn Xuân Thành