Tên văn bản Hướng dẫn UBKT công đoàn các cấp sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐVN và Nghị quyết Đại hội XIII CĐXDVN về công tác kiểm tra, giám sát
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả
Số hiệu văn bản 23/HD-UBKT Ngày có hiệu lực 27/08/2020
Ngày ban hành 27/08/2020 Ngày hết hiệu lực 31/12/2020
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Chủ nhiệm UBKT Vũ Ngọc Chính