Tên văn bản Hướng dẫn công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2022
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả
Số hiệu văn bản 211/HD-CĐXD Ngày có hiệu lực 25/04/2022
Ngày ban hành 25/04/2022 Ngày hết hiệu lực 31/12/2022
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hải