STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 213/HD-CĐXD Hướng dẫn triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 16/06/2020
2 05/HD-TLĐ Hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 trong các cấp công đoàn 10/04/2020
3 135/HD-CĐXD Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công đoàn Xây dựng Việt Nam 24/03/2020
4 90/HD-CĐXD Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và 90 năm ngày thành lập Hội LHPN VN 26/02/2020
5 646/HD-CĐXD Hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/BCH-TLĐ và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 31/12/2019
6 520/HD-CĐXD Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 21/10/2019
7 521/HD-CĐXD Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở 21/10/2019
8 485 /HD-CĐXD Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 25/09/2019
9 726/CĐXD-TG CV hướng dẫn bình chọn điển hình tiên tiến năm 2019 (Khối CĐ cấp trên trực tiếp CS trực thuộc CĐXDVN) 16/11/2018
10 726/CĐXD-TG CV hướng dẫn bình chọn điển hình tiên tiến năm 2019 (Khối CĐCS trực thuộc CĐXDVN) 16/11/2018
11 719 /CĐXD-TG Khen thưởng CNLĐ vì môi trường 13/11/2018
12 533/HD-CĐXD Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trên mạng xã hội facebook 24/08/2018
13 329/HD-CĐXD Hướng dẫn Khen thưởng thi đua chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” 04/05/2018
14 178/HD-UBKT Hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp 27/03/2017
15 Kèm Hương dẫn số 178/HD-UBKT MẪU PHỤ LỤC BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP 27/03/2017