STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 228/QĐ-AIDS Hướng dẫn phòng, chống HIV/AIDS cho công nhân lao động 23/08/2023
2 245/HD-CĐXD Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam 15/05/2023
3 245/HD-CĐXD Dự thảo 3- Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) 15/05/2023
4 211/HD-CĐXD Hướng dẫn công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2022 25/04/2022
5 208/HD-CĐXD Hướng dẫn triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong công nhân, viên chức, lao động ngành Xây dựng năm 2022 và những năm tiếp theo 22/04/2022
6 100/HD-CĐXD Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) 25/02/2022
7 94/HD-CĐXD Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2022 22/02/2022
8 475/HD-CĐXD Hướng dẫn Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” 09/11/2021
9 342/HD-CĐXD Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19 trong các cấp công đoàn, CNVCLĐ ngành Xây dựng 12/08/2021
10 277/HD-CĐXD Hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp công đoàn 11/06/2021
11 135/HD-CĐXD Hướng dẫn Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công đoàn Xây dựng Việt Nam 24/03/2021
12 23/HD-UBKT Hướng dẫn UBKT công đoàn các cấp sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐVN và Nghị quyết Đại hội XIII CĐXDVN về công tác kiểm tra, giám sát 27/08/2020
13 213/HD-CĐXD Hướng dẫn triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 16/06/2020
14 05/HD-TLĐ Hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 trong các cấp công đoàn 10/04/2020
15 135/HD-CĐXD Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công đoàn Xây dựng Việt Nam 24/03/2020