Tên văn bản Hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp công đoàn
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp công đoàn
Số hiệu văn bản 277/HD-CĐXD Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 11/06/2021 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Chủ tịch CĐXDVN Nguyễn Thị Thủy Lệ