STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 604/CĐXD-CSPL&QHLĐ Dừng triển khai thoả thuận hợp tác giữa CĐXDVN và CTCP Sữa Hà Lan 20/12/2022
2 543/CĐXD-TGNC Đẩy mạnh Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” 10/11/2022
3 509/HD-CĐXD Hướng dẫn tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp 26/10/2022
4 509/HD-CĐXD Phụ lục trang trí khánh tiết, tuyên truyền trực quan đại hội công đoàn cấp Nhiệm kỳ 2023-2028 26/10/2022
5 488/CĐXD-TGNC Hướng dẫn công tác khen thưởng năm 2022 19/10/2022
6 414/CĐXD-VP Xác nhận cài đặt và sử dụng phần mềm kế toán công đoàn 25/08/2022
7 411/CĐXD-CSPL&QHLĐ Đăng ký tham gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2022 24/08/2022
8 413/CĐXD-TOC-KT Tham gia ý kiến Dự thảo sửa đổi Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 24/08/2022
9 297/CĐXD-TGNC Đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2022 14/06/2022
10 245/CĐXD-TGNC Tổng hợp kiến nghị của công nhân lao động với Đảng, Nhà nước 18/05/2022
11 123/CDXD-TOC-KT Báo cáo tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII 02/03/2022
12 444/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Công đoàn Xây dựng Việt Nam (16/3/1957-16/3/2022) 22/10/2021
13 445/KH-CĐXD Tổ chức Cuộc thi ảnh trực tuyến “Nét đẹp Công đoàn và người lao động ngành Xây dựng” chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công đoàn Xây dựng Việt Nam (16/3/1957-16/3/2022) 22/10/2021
14 374/KH-CĐXD Tổ chức phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động ngành Xây dựng nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19” 14/09/2021
15 364/CĐXD-CSPL Ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 06/09/2021