STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 641/CĐXD-TG Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2020 31/12/2019
2  /CĐXD-TOC Biểu mẫu báo cáo lĩnh vực Tổ chức 2019 21/10/2019
3 .../CĐXD-UBKT Yêu cầu báo cáo số lượng, chất lượng UV UBKT CĐ các cấp 28/05/2019
4 Biểu mẫu Mẫu biểu kèm theo báo cáo số lượng, chất lượng UV UBKT CĐ các cấp 28/05/2019
5 293/CĐXD-TG Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong CNVCLĐ năm 2019 20/05/2019
6 211/KH-CĐXD Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của CĐXDVN năm 2019 10/04/2019
7 201/KH-CĐXD Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 04/04/2019
8 133/CĐXD-CSPL Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 05/03/2019
9 ./CĐXD-TG Phụ lục báo cáo Tháng Công nhân năm 2019 28/02/2019
10 108/CĐXD-NC Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày Quốc tế Hạnh Phúc 20/3 26/02/2019
11 79/KH-CĐXD Kế hoạch thực hiện Chương trình “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giai đoạn 2018 – 2023” 19/02/2019
12 77/NQ-BCH NQ của Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam khoá XIII về “Nâng cao chất lượng và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể” 18/02/2019
13 11/CĐXD-TG Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2019 10/01/2019
14 790/CĐXD-TG Báo cáo nhanh nội dung chuẩn bị cho Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ lao động kỹ thuật có tay nghề cao 26/12/2018
15 747/CĐXD Tham dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018-2023 04/12/2018