Tên văn bản Tài liệu về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2024
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Tài liệu về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2024
Số hiệu văn bản 221/HD - CĐXD Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 03/05/2024 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Công đoàn Xây dựng Việt Nam