Tên văn bản Xác nhận cài đặt và sử dụng phần mềm kế toán công đoàn
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Xác nhận cài đặt và sử dụng phần mềm kế toán công đoàn
Số hiệu văn bản 414/CĐXD-VP Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 25/08/2022 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Hương