Tên văn bản Kế hoạch phát triển đoàn viên công đoàn năm 2024
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả - Phấn đấu đến hết năm 2024, toàn Ngành thực tăng thêm 5.493 đoàn viên. - Phấn đấu tỷ lệ đoàn viên trên tổng số lao động đạt 100% trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; ít nhất 95% trở lên trong doanh nghiệp nhà nước và ít nhất 90% trở lên trong các loại hình doanh nghiệp khác.
Số hiệu văn bản 196 /KH-CĐXD Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 19/04/2024 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng