Tên văn bản Đẩy mạnh Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Đẩy mạnh Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”
Số hiệu văn bản 543/CĐXD-TGNC Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 10/11/2022 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hải