STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 79/QĐ-CĐXD Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử Công đoàn Xây dựng Việt Nam 19/02/2020
2 498 /QĐ-CĐXD Quyết định Về việc ban hành Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động tại Công đoàn Xây dựng Việt Nam 09/08/2018
3 498 /QĐ-CĐXD Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động tại Công đoàn Xây dựng Việt Nam 09/08/2018
4 495/QĐ-CĐXD Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu "Công đoàn Xây dựng Việt Nam - 60 năm xây dựng và phát triển" 31/08/2016
5 556/QĐ-CĐXD Quyết định ban hành Quy định về chế độ báo cáo và công tác thống kê đối với các cấp công đoàn trong hệ thống Công đoàn xây dựng Việt Nam 13/08/2015
6 264/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng toàn quốc Ngành Xây dựng năm 2015 08/04/2015
7 Số 242/HD-CĐXD Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) 01/04/2015
8 129a/QĐ - CĐXD Ban hành Thể lệ cuộc thi lựa chọn phương án cải thiện điều kiện lao động trong ngành Xây dựng 08/03/2012
9 18b/QĐ-CĐXD Quyết định Về việc ban hành Quy định phân phối nguồn thu ngân sách công đoàn 11/01/2012