Tên văn bản Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử Công đoàn Xây dựng Việt Nam
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử Công đoàn Xây dựng Việt Nam
Số hiệu văn bản 79/QĐ-CĐXD Ngày có hiệu lực 19/02/2020
Ngày ban hành 19/02/2020 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Chủ tịch CĐXDVN Nguyễn Thị Thủy Lệ