Tên văn bản Hướng dẫn về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2024
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thực hiện Hướng dẫn số 19/HD-TLĐ ngày 09/4/2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐ) về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2024; Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) hướng dẫn các công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện
Số hiệu văn bản 221/HD-CĐXD Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 03/05/2024 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Huyền