Tên văn bản Tham gia ý kiến Dự thảo sửa đổi Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Tham gia ý kiến Dự thảo sửa đổi Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
Số hiệu văn bản 413/CĐXD-TOC-KT Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 24/08/2022 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Đặng Ngọc Điệp