STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 002/UBKT BIỂU MẪU BÁO CÁO VỀ TỔ CHỨC CỦA UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TÍNH ĐẾN THÁNG 11/2016 12/10/2016
2 494/CĐXD Sửa đổi, bổ sung Quy chế Cán bộ công đoàn giỏi toàn quốc ngành Xây dựng năm 2016 31/08/2016
3 442 /CĐXD - UBKT Đôn đốc công tác kiểm tra 6 tháng cuối năm 2016 25/07/2016
4 343/CĐXD Vận động hỗ trợ CNVCLĐ Vùng bị thiệt hại do thiên tai 08/06/2016
5 296/CĐXD Hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống sau TNLĐ 13/05/2016
6 290/CDXD Chỉnh sửa một số nội dung trong bộ Đề cương câu hỏi Hội thi cán bộ Công đoàn giỏi toàn quốc ngành Xây dựng năm 2016 11/05/2016
7 211/CĐXD-UBKT Đôn đốc công tác kiểm tra và chuẩn bị báo cáo kết quả hoạt động UBKT 6 tháng đầu năm 2016 08/04/2016
8 80/CĐXD-CSPL Thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2016 19/02/2016
9 545/CDXD Chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ 06/08/2015
10 500/CĐXD – CSPL Tăng cường công tác AT-VSLĐ trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ TNLĐ và trên công trình xây dựng tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông 17/07/2015
11 Số 863 /CĐXD-CSPL Công đoàn tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 10/12/2014
12 Số 862 /CĐXD-CSPL Chăm lo đời sống CNVCLĐ trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015 10/12/2014
13 Số: 860 /CĐXD-CSPL Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ -PCCN lần thứ 17, năm 2015 09/12/2014
14 Số 828 /CĐXD Xét khen thưởng Cuộc vận động “Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của CNVC ngành Xây dựng” năm 2014 24/11/2014
15 Số: 774/CĐXD-TaC Về việc đóng đoàn phí công đoàn 22/10/2014