Tên văn bản Các mẫu báo cáo Ban Tổ chức 2020
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Các mẫu báo cáo Ban Tổ chức 2020
Số hiệu văn bản 2020 Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 07/10/2020 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Trưởng ban Tổ chức Đặng Ngọc Điệp