Tên văn bản Bình chọn video clip bài tập thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thông báo thời gian, địa chỉ đăng bài, cách thức bình chọn clip bài tập thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ tham gia dự thi
Số hiệu văn bản 441/CĐXD-TG Ngày có hiệu lực 02/12/2020
Ngày ban hành 02/12/2020 Ngày hết hiệu lực 17/12/2020
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hải