Tên văn bản Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2021
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2021
Số hiệu văn bản 05 /KH-UBKT Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 29/01/2021 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Phó Chủ tịch Vũ Ngọc Chính