Tên văn bản Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thực hiện Hướng dẫn số 82/HD-TLĐ ngày 03/4/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng Liên đoàn) về lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn các cấp, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) hướng dẫn các công đoàn trực thuộc triển khai lấy ý kiến cán bộ, đoàn viên tham gia góp ý vào Dự thảo 3 – Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) như sau:
Số hiệu văn bản 245/HD-CĐXD Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 15/05/2023 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hải